Δελτίο Τύπου – Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 84 εκατ. ευρώ για μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων στον Μαραθώνα
5 Μαΐου, 2021
Δελτίο Τύπου – Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για το 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης
6 Μαΐου, 2021

Δελτίο Τύπου – Άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT σε κάθε γωνιά της ΕΕ

Την 1η Μαΐου άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT νέας γενιάς σε όλη την ΕΕ. Τα κέντρα αυτά θα φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τις αξίες της σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών, εξηγώντας στο κοινό τι κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει την πανδημία του κορονοϊού και πώς ενισχύει την ανάκαμψη μέσω του NextGenerationEU και μέτρων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το νέο δίκτυο EUROPE DIRECT θα παρέχει έγκαιρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά θα επιδιώξει και τη συνεργασία με τους πολίτες όσον αφορά την κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα EUROPE DIRECT νέας γενιάς, έχοντας εκσυγχρονισμένο ρόλο και εντολή, θα διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες και συμμετοχικές εκδηλώσεις, π.χ. σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και θα τους εμπλέκουν στις δραστηριότητές τους. Θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί τοπικές ευαισθησίες ως προς τις πολιτικές της ΕΕ.

Επίσης, τα νέα κέντρα θα προωθήσουν στα σχολεία την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και θα συντονιστούν με άλλα δίκτυα της ΕΕ στις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας στους πολίτες, τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο. Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο EUROPE DIRECT επιλέγοντας το κράτος μέλος σας στον χάρτη (επικαιροποιήθηκε την 1η Μαΐου με νέο κατάλογο κέντρων). 

 Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα