Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Το τρένο «Connecting Europe Express» θα ταξιδέψει σε 26 χώρες μέσα σε 36 ημέρες
11 Μαΐου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον συμμετέχουν σε υπουργική διάσκεψη για τη διαχείριση της μετανάστευσης με Αφρικανούς εταίρους
11 Μαΐου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή διαθέτει 11 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Αθήνα, 10/05/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 11 εκατ. ευρώ για 22 νέα έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτρέπει και να μετριάζει τις κυβερνοαπειλές και τα κυβερνοπεριστατικά, κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων τεχνολογιών.

 

Τα έργα, τα οποία επελέγησαν κατόπιν πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα στηρίξουν διάφορους οργανισμούς κυβερνοασφάλειας σε 18 κράτη μέλη. Στους δικαιούχους της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών, φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, των μεταφορών και σε άλλους τομείς, καθώς και φορείς που ασχολούνται με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας και τις σχετικές δοκιμές, όπως ορίζονται στην πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι να εργάζονται πάνω στα εργαλεία και στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και της πράξης για την κυβερνοασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.

 

Μέχρι στιγμής, μεταξύ 2014 και 2020, η ΕΕ έχει διαθέσει σχεδόν 47,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ μέσω του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Επιπλέον, πάνω από 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα διατεθούν στους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ευρώπης για την ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες εδώ και σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες εδώ.

 Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα