ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ERASMUS+ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-20 ΜΑΪΟΥ
19 Μαΐου, 2021
ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19 – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17-21 ΜΑΪΟΥ
19 Μαΐου, 2021

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17-20 ΜΑΪΟΥ

Η παράνομη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων να αφαιρείται εντός τριάντα λεπτών

Να αποφεύγεται η αυθαίρετη ή υπερβολική παρεμπόδιση του νόμιμου περιεχομένου

Οι αθλητικές μεταδόσεις δεν προστατεύονται επί του παρόντος από τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Οι ευρωβουλευτές θέλουν να σταματήσει η παράνομη αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των διοργανωτών.


Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για την πάταξη του αυξανόμενου φαινομένου της παράνομης αναμετάδοσης ζωντανών αθλητικών γεγονότων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να βελτιώσει το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για αθλητικές εκδηλώσεις που μεταδίδονται ζωντανά, οι οποίες επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και να θεσπίσει ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων, για τους οποίους η αδειοδότηση των δικαιωμάτων μετάδοσης αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος. Ορισμένα κράτη μέλη, ωστόσο, έχουν θεσπίσει ειδική νομική προστασία προς όφελος των διοργανωτών.

Έγκαιρη αφαίρεση παράνομου αθλητικού περιεχομένου

Σύμφωνα με το ΕΚ, οι υφιστάμενοι κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τη συγκεκριμένη βραχυπρόθεσμη αξία της ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων και θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της άμεσης αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου, με αποτελεσματικές δικλείδες ασφαλείας. Δεδομένου ότι το παράνομο «στρίμινγκ» είναι πιο επιβλαβές κατά τα πρώτα τριάντα λεπτά της εμφάνισής του στο διαδίκτυο, το Κοινοβούλιο ζητά την άμεση αφαίρεση ή απενεργοποίηση αυτών των διαδικτυακών ροών το αργότερο 30 λεπτά μετά την ενημέρωση της εκάστοτε πλατφόρμας από τους κατόχους δικαιωμάτων ή από κάποια πιστοποιημένη «αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου».

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τη σημασία της ταχείας ανάληψης δράσης για την αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου από τις πλατφόρμες και ζητούν εκ νέου ένα σύστημα της ΕΕ που θα θεσπίζει κοινά κριτήρια για πιστοποιημένες «αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου». Στο ίδιο πνεύμα, ζητά την περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών και των αποζημιώσεων στο πλαίσιο του μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλων στοχευμένων νομοθετικών προτάσεων για τον τομέα αυτό.

Δικλείδες ασφαλείας

Τα ασφαλιστικά μέτρα για την αφαίρεση παράνομων αθλητικών γεγονότων πρέπει να αποφεύγουν την αυθαίρετη ή υπερβολική παρεμπόδιση του νόμιμου περιεχομένου, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Τα μέτρα εφαρμογής της νομοθεσίας θα πρέπει να είναι αναλογικά και να περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα, ιδίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι νόμιμες επιλογές για παρακολούθηση αθλητικού περιεχομένου θα πρέπει επίσης να προωθούνται αποτελεσματικότερα στην ΕΕ και να διευκολυνθεί η ανεύρεση διαδικτυακού περιεχομένου από τους καταναλωτές. Η ευθύνη για τις παράνομες αναμεταδόσεις θα πρέπει να βαρύνει τους παρόχους αθλητικών ροών και όχι τους φιλάθλους ή τους καταναλωτές, αποσαφηνίζουν οι ευρωβουλευτές.

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 117 κατά και 40 αποχές.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Angel Dzhambazki (Συντηρητικοί, Βουλγαρία) δήλωσε: «Η διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους διοργανωτές. Το πρόβλημα με τα υφιστάμενα μέτρα είναι ότι η επιβολή του νόμου γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Η έκθεση καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να προσαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων μέσω των οποίων θα ζητείται σε πραγματικό χρόνο η φραγή της πρόσβασης σε μη εγκεκριμένο διαδικτυακό περιεχόμενο ή η αφαίρεσή του.»

Σχετικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της οδηγίας του 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αξιολογεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον (ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις παράνομες διαδικτυακές μεταδόσεις αθλητικών εκπομπών) και έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια στις προτάσεις του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η νομοθετική πρόταση για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο, παρουσιάζει ευρέα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, αλλά δεν λύνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιμέρους τομείς.

 Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα