ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17- 20 ΜΑΪΟΥ 2021
19 Μαΐου, 2021
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ERASMUS+ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-20 ΜΑΪΟΥ
19 Μαΐου, 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID-19: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid-19: χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση για δωρεάν διαγνωστικά τεστ

 

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ επιθυμούν τη χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι πολίτες σε προσιτά και δωρεάν διαγνωστικά τεστ για το νέο πιστοποιητικό Covid-19 της ΕΕ.

 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων την Τρίτη σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid-19, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλαν συμβιβαστικό πακέτο που περιλαμβάνει αλλαγές σχετικά με το κόστος των διαγνωστικών τεστ και τους περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ευρωπαϊκή λύση για τη διευκόλυνση των δωρεάν τεστ ως μέσου για την αποκατάσταση του θεμελιώδους δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών στη δωρεάν μετακίνηση, την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή εναλλακτικής λύσης για ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

 

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης και τη διάθεση σημαντικού ποσού για τη διασφάλιση προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν διαγνωστικών τεστ. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης στο πλαίσιο της πανδημίας: 3,5 δις. ευρώ (από τα οποία  τα κράτη μέλη συνεισέφεραν 750 εκ .ευρώ) χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά εμβολίων (Προκαταρκτικές Συμφωνίες Αγοράς) και 46 εκ. ευρώ διατέθηκαν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το πιστοποιητικό  Covid-19.

 

Δεδομένου ότι επείγει η έκδοση του Πιστοποιητικού Covid-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει επίσης την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος προκειμένου να επικυρωθεί η χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης σε συνδυασμό με τους κανονισμούς για το Πιστοποιητικό Covid-19 κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας του Ιουνίου.

 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών θα συνεχιστούν την Πέμπτη 20 Μαΐου με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας εγκαίρως για την θερινή περίοδο.

 

Ιστορικό

 

Στις 17 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για ένα Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ – 2021/00689 (COD και συνοδευτική πρόταση για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν ή κατοικούν νόμιμα στην ΕΕ (2021/0071 (COD). Τον Απρίλιο η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στήριξε την ταχεία δημιουργία του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 και συμφώνησε για τη χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ηγείται των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με εισηγητή τον πρόεδρό της, Juan Fernando Lopez Aguilar.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα