Μηδενική ρύπανση: τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης πληρούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
1 Ιουνίου, 2021
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΜΠΤΗ 3 – ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
2 Ιουνίου, 2021

Κορονοϊός: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εγκρίνει έκθεση σχετικά με τον εμβολιασμό των εφήβων κατά της νόσου COVID-19

Αθήνα, 01/06/2021

 

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ενέκρινε τεχνική έκθεση σχετικά με τον εμβολιασμό των εφήβων κατά της νόσου COVID-19. Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά βασικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο εμβολιασμού των εφήβων κατά της νόσου COVID-19.

 

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σχετικά: «Η επιστήμη ήταν ανέκαθεν η κατευθυντήρια αρχή για την κοινή στρατηγική μας για τα εμβόλια της ΕΕ και την ανάπτυξη των εκστρατειών εμβολιασμού, ενώ οι συμβουλές και η γνώση των οργανισμών της ΕΕ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο έργο μας. Μετά τη θετική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), το ECDC ακολουθεί με τεκμηριωμένες πρακτικές συμβουλές για να στηρίξει τα κράτη μέλη που εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού και στους εφήβους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, πρόκειται τελικά για απόφαση που θα ληφθεί από τους γονείς για τα παιδιά τους και σε συνεννόηση με αυτά.»

 

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός αυτός θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων της, του σταδίου εφαρμογής της και των προτεραιοτήτων της. Σύμφωνα με την έκθεση, ο εμβολιασμός των εφήβων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τη νόσο COVID-19 θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα, όπως συμβαίνει και με άλλες ηλικιακές ομάδες. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των στρατηγικών εμβολιασμού αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η έκθεση παρέχει στα κράτη μέλη, τα οποία εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό εφήβων, συμβουλές δημόσιας υγείας για τη στήριξη των αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στον εν λόγω πληθυσμό.

 

Η παρούσα έκθεση έρχεται μετά τη θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) σχετικά με τη χρήση των εμβολίων BioNTech/Pfizer σε άτομα ηλικίας 12-15 ετών, καθώς και μετά την έγκριση από την Επιτροπή μιας τροποποιημένης άδειας κυκλοφορίας υπό όρους, η οποία αντικατοπτρίζει τη θετική γνώμη του ΕΜΑ. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το εμβόλιο σε άτομα ηλικίας 12-15 ετών, αν λάβουν όντως μια τέτοια  απόφαση.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα