#40ΕΛΛΑΔΑΕΕ “ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ” – ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ
4 Ιουνίου, 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, 12:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
4 Ιουνίου, 2021

ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη

Αθήνα, /06/2021

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Εαρινή Δέσμη παρέχει δημοσιονομική καθοδήγηση στα κράτη μέλη, ενόσω συνεχίζουν τη διαδικασία σταδιακής επανεκκίνησης των οικονομιών τους.

 

Σκοπός αυτής της καθοδήγησης είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της οικονομικής τους ανάκαμψης, με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού μέσου που αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU.  Με βάση τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 της Επιτροπής, η γενική ρήτρα διαφυγής θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το 2022 και αναμένεται να απενεργοποιηθεί από το 2023.  

 

Η καθοδήγηση της Επιτροπής προβλέπει ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει ευνοϊκή το 2021 και το 2022. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης, η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια για το έλλειμμα και το χρέος που προβλέπονται στο άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

 

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2021, τη δέκατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, τις μεταπρογραμματικές εκθέσεις επιτήρησης για την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία.

 

Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμo το σχετικό δελτίο Τύπου και ένα  έγγραφο με ερωτήσεις και απαντήσεις.

 

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα