Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας
7 Ιουνίου, 2021
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
8 Ιουνίου, 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ