ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
7 Ιουνίου, 2021
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ι – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
8 Ιουνίου, 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, 14:15 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ