ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
8 Ιουνίου, 2021
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ LUX ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 13:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
8 Ιουνίου, 2021

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον

Δελτίο Τύπου – Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον