ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ι – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
8 Ιουνίου, 2021
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον
8 Ιουνίου, 2021

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ