Η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση», με 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027
10 Ιουνίου, 2021
ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΕΚ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
10 Ιουνίου, 2021

ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ