ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΖΗΤΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19 – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
10 Ιουνίου, 2021
ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
10 Ιουνίου, 2021

Η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση», με 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027

Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση», με 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027