ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιούνιος 10, 2021
– TO EK ΘΕΛΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιούνιος 10, 2021

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΕΚ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΕΚ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7-10 ΙΟΥΝΙΟΥ