ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TRAN) – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 & ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
14 Ιουνίου, 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ GUY VERHOFSTADT ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, 17:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
15 Ιουνίου, 2021

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα που έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού