ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ ΣΑΣ
18 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
19 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 – 10:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: πώς να παρακολουθήσετε την εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας

 

Η εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 Ιουνίου, στο Στρασβούργο.

Πότε: Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021, 10:00-14:30 (ώρα Ελλάδας)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με φυσική και εξ αποστάσεως παρουσία.

Η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα μεταδοθεί ζωντανά από το EbS+. Αποσπάσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο EbS μετά τη λήξη της συνόδου. Η ολομέλεια θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά από το Kέντρο Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη σελίδα του Κοινοβουλίου στο Facebook. Οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση.

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 από το Συμβούλιο (δύο ανά κράτος μέλος) και 3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και 108 εκπροσώπους από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών επί ίσοις όροις. 108 Ευρωπαίοι πολίτες θα συμμετάσχουν για να συζητήσουν ιδέες που προέρχονται από τις Ομάδες Δράσης Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές Ομάδες Δράσης ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Θα συμμετάσχουν ακόμη 18 εκπρόσωποι από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, καθώς επίσης και επιπλέον 8 εκπρόσωποι εκ μέρους κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων των πολιτών θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον.

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ή τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ομάδα οπτικοακουστικής υποστήριξης:

Οπτικοακουστικά μέσα στη διάθεση των δημοσιογράφων

Πηγη: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα