ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 – 10:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
18 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΟΥ ΕΚ ΘΈΤΕΙ ΦΙΛΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
19 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 Ιουνίου  2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ολοκληρώθηκε η πρώτη σύνοδος ολομέλειας

 

cid:image010.jpg@01D76527.55AD0010

Το Σάββατο 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης © EP

 

 

Διαθέσιμο στα

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-bg.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-es.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-cs.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-da.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-de.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-et.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-en.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-ga.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-it.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lv.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hu.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-nl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-pl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-pt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-ro.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sk.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fi.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sv.png

 

Το Σάββατο 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η σημερινή ολομέλεια αποτέλεσε μία ακόμη σημαντική στιγμή του κύκλου εργασιών της Διάσκεψης, αυτής της άνευ προηγουμένου, ανοιχτής και συμμετοχικής άσκησης της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις των συμπροέδρων της εκτελεστικής επιτροπής, η ολομέλεια (στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των πολιτών) συζήτησε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η Διάσκεψη αλλά και τις προσδοκίες αυτής, η οποία αποτελείται από ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, εθνικές ομάδες, καθώς και από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Στο δεύτερο μέρος της ολομέλειας, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα το χρονοδιάγραμμα για τις ολομέλειες της Διάσκεψης, τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και την Εκδήλωση Ευρωπαίων Πολιτών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές ή και ολόκληρη τη σύνοδο της ολομέλειας στο Κέντρο Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επόμενα βήματα

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα συνεδριάσουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, προκειμένου να προετοιμάσουν τις προτάσεις που θα καταθέσουν στις επόμενες ολομέλειες. Μεταξύ άλλων, θα διατυπώσουν συστάσεις με βάση τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας. Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά τη χάραξη των μελλοντικών πολιτικών της. Η Διάσκεψη έχει δεσμευθεί να δώσει το μέγιστο δυνατό χώρο στους νέους και, στο πνεύμα αυτό, συνεχίζονται επίσης οι προετοιμασίες για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Η επόμενη σύνοδος της ολομέλειας της Διάσκεψης θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Σχετικές πληροφορίες

108 ευρωβουλευτές, 54 μέλη κυβερνήσεων (δύο ανά κράτος μέλος), τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, θα συνεδριάσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επί ίσοις όροις, με συμμετοχή και πολιτών. 108 πολίτες θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις επί των ιδεών που προέρχονται από τις Ομάδες Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από Εθνικές Ομάδες Πολιτών ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης συνεδρίων (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

Θα συμμετάσχουν επίσης 18 εκπρόσωποι τόσο από την Επιτροπή των Περιφερειών όσο και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και άλλοι οκτώ από τους κοινωνικούς εταίρους και οκτώ από την κοινωνία των πολιτών, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα προσκαλείται όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ. Μπορούν επίσης να προσκληθούν άλλοι εκπρόσωποι σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών. Η σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Πολίτες από όλη την Ευρώπη μπορούν ήδη να πάρουν μέρος στη Διάσκεψη μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα