Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19: Η Επιτροπή ενεργοποιεί την αγορά 150 εκατ. προαιρετικών δόσεων εμβολίων της Moderna για το 2022
22 Ιουνίου, 2021
ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
22 Ιουνίου, 2021

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για ενδεχόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης

Αθήνα22/06/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η Google παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης στην αλυσίδα εφοδιασμού διαφημιστικής τεχνολογίας («ad tech»), σε βάρος των ανταγωνιστών της παρόχων υπηρεσιών διαφημιστικής τεχνολογίας, διαφημιστών και διαδικτυακών εκδοτών.

Η επίσημη έρευνα θα εξετάσει ιδίως κατά πόσον η Google στρεβλώνει τον ανταγωνισμό περιορίζοντας την πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς σε ιστότοπους και εφαρμογές, ενώ διατηρεί τα δεδομένα αυτά για δική της χρήση. Η έρευνα της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στη διαφήμιση προβολής, όπου η Google προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τόσο σε διαφημιστές όσο και σε εκδότες. Εάν αποδειχθούν, οι διερευνώμενες πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ περί συμφωνιών μεταξύ εταιρειών που θίγουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και/ή για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα τη διεξοδική της έρευνα κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει την έκβασή της. Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Οι διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες είναι καίριας σημασίας για τον τρόπο που η Google και οι εκδότες αποκομίζουν κέρδη από τις διαδικτυακές υπηρεσίες τους. Η Google συλλέγει δεδομένα για στοχευμένη διαφήμιση, πωλεί διαφημιστικό χώρο και επίσης ενεργεί ως μεσάζοντας διαδικτυακών διαφημίσεων. Έτσι, η Google είναι παρούσα σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού των διαδικτυακών διαφημίσεων προβολής. Ανησυχούμε ότι η Google έχει καταστήσει δυσκολότερο για τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης να την ανταγωνιστούν στον τομέα των τεχνολογιών διαφήμισης. Η ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι ουσιαστικής σημασίας για όλους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι σημαντικός, τόσο για τους διαφημιστές, ώστε να φτάσουν τους καταναλωτές στους ιστότοπους των εκδοτών, όσο και για τους εκδότες που πωλούν χώρο στους διαφημιστές, ώστε να αποκομίσουν έσοδα και χρηματοδότηση για διαδικτυακό περιεχόμενο. Θα εξετάσουμε επίσης τις πολιτικές της Google για την παρακολούθηση των χρηστών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι συνάδουν με τον θεμιτό ανταγωνισμό».

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα