Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη: 119 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κροατία μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές
30 Ιουνίου, 2021
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου
30 Ιουνίου, 2021

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών

                

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών

 

 

Αθήνα, 30/06/2021

 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «European EcoScore» (για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος μέτρησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων) και «Save crueltyfree cosmetics – Commit to a Europe without animal testing» (για την κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα).

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο πρωτοβουλίες είναι νομικά παραδεκτές, καθώς πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία των πρωτοβουλιών. Μετά τη σημερινή καταχώριση των δύο ΕΠΠ, οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Εάν μια ΕΠΠ λάβει 1 εκατ. δηλώσεις υποστήριξης εντός 1 έτους από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει.

 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι, και σε αμφότερες περιπτώσεις είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει το σκεπτικό της. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα