Δελτίο Τύπου – Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Ελλάδα
7 Ιουλίου, 2021
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 5-8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
8 Ιουλίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΟ ΕΚ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 5-8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΕΚ εγκρίνει δύο ταμεία για την πολιτική ασύλου και τη διαχείριση των συνόρων

Διαθέσιμο στα

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-es.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-da.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-de.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-en.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-it.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lv.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hu.png

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ  LIBE

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: 9,88 δισ. για τη στήριξη της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης

Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων: 6,24 δισ. για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα

Τα κονδύλια θα συμβάλουν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θα διευκολύνουν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα βελτιώσουν τη διαχείριση των συνόρων.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-2027 (9,88 δισ. ευρώ) θα ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόμιμη μετανάστευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών, θα στηρίξει την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, τα χρήματα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να μοιραστούν πιο δίκαια την ευθύνη υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις πιστώσεις του ανανεωμένου ταμείου διατίθενται στο δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο.

Με προϋπολογισμό ύψους 6,24 δισ. ευρώ για την περίοδο των επόμενων επτά ετών, το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων προορίζεται για την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το ταμείο θα συμβάλει επίσης σε μια κοινή, εναρμονισμένη πολιτική θεωρήσεων («βίζα») και θα θεσπίσει προστατευτικά μέτρα για τα ευάλωτα άτομα που καταφθάνουν στην Ευρώπη, ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους του εν λόγω μέσου που αφορά τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης και για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή του.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε τα εξής: «Για να βρεθεί η αλληλεγγύη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, χρειάζεται πρόσθετη στήριξη. Η σημερινή ψηφοφορία εγγυάται ότι η ΕΕ επενδύει όχι μόνο στην ενίσχυση των συστημάτων ασύλου, αλλά και σε δίκαιη κατανομή των μεταναστευτικών πιέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, τα σύνορα της ΕΕ πρέπει στο μέλλον να είναι αποτελεσματικά, ψηφιακά, ανθρώπινα και ασφαλή. Τα νέα αυτά μέσα εγγυώνται την προοδευτική επίτευξη αυτού του στόχου. Μαζί μπορούμε να επαναφέρουμε την πολιτική για τα σύνορα, τις θεωρήσεις και το άσυλο στη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με την αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και τη διάσωση για παροχή βοήθειας σε εκείνους που πνίγονται στα σύνορα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές θα ωφελήσουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.»

Επόμενα βήματα

Μετά την τελική τους έγκριση, οι κανονισμοί για τα εν λόγω ταμεία θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθούν αμέσως μετά σε εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα