Δελτίο Τύπου – Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση ισοδυναμίας για τα ελβετικά πιστοποιητικά
8 Ιουλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Πρόστιμο 875 εκατ. ευρώ σε αυτοκινητοβιομηχανίες για καρτέλ που περιόριζε τον ανταγωνισμό στις τεχνολογίες μείωσης των καυσαερίων
8 Ιουλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Εκπαίδευση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

                                                           

Εκπαίδευση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

 

 

Αθήνα, 08/07/2021

Σήμερα, η Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027), το οποίο θα προαγάγει την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών και θα ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της χρήσης της ΤΝ και των δεδομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι 25 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επελέγησαν μέσω ανοικτής πρόσκλησης, θα εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα, ειδικά για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τους κινδύνους που ενέχουν οι τεχνολογίες και τα δεδομένα της ΤΝ, η ομάδα θα καταπιαστεί με προκλήσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και με ζητήματα δεοντολογίας, ασφάλειας και προστασίας της ιδιότητας. Θα ασχοληθεί επίσης με την επείγουσα ανάγκη οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές να κατανοήσουν βασικές πτυχές της ΤΝ και της χρήσης δεδομένων για να χρησιμοποιούν την εν λόγω τεχνολογία με θετικό, κριτικό και ηθικό τρόπο.

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη και η μαθησιακή ανάλυση είναι τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Φέρνουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές. Ταυτόχρονα, πολλοί εκπαιδευτικοί, γονείς και σπουδαστές έχουν εύλογες ανησυχίες για το ποιος συλλέγει, ελέγχει και ερμηνεύει τα παραγόμενα δεδομένα. Το έργο της νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την κατάρτιση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για τους εκπαιδευτές, οι οποίες θα θίγουν θέματα όπως π.χ. οι προκαταλήψεις στη λήψη αποφάσεων. Σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση. Μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνεται σε πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ότι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές σε όλη την Ευρώπη την χρησιμοποιούν ηθικά και με ασφάλεια».

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η πρώτη από τις τέσσερις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο 12μηνο. Οι κατευθυντήριες γραμμές, που θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο του 2022, θα συνοδεύονται από πρόγραμμα κατάρτισης για ερευνητές και σπουδαστές σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές της ΤΝ και θα περιλαμβάνει στόχο για συμμετοχή των γυναικών της τάξης του 45 % στις δραστηριότητες. Η ομάδα θα διασφαλίσει επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη την πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021 για το νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και το νέο συντονισμένο σχέδιο με τα κράτη μέλη.

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και το πρόγραμμα εργασίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα