Κοινό Δελτίο Τύπου – Erasmus+ και European Solidarity Corps 2021-2027: Νέα γενιά προγραμμάτων κινητικότητας νέων και αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9 Ιουλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση σχετικά με τη νόσο COVID-19 στα παιδιά και τον ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στη μετάδοση της νόσου
9 Ιουλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών

                                                                            

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών

 

Αθήνα, 09/07/2021

 

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις επικαιροποιημένες μεταρρυθμιστικές συστάσεις της σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση επτά επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι σημερινές συστάσεις έχουν ως στόχο να παράσχουν κίνητρα και να συνδράμουν τα κράτη μέλη στη δημιουργία κανονιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως όμως να άρουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ενιαία αγορά υπηρεσιών.

Οι επικαιροποιημένες συστάσεις αντικατοπτρίζουν την πολύ περιορισμένη πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των επαγγελματικών κανονιστικών ρυθμίσεων μετά την έκδοση των αρχικών συστάσεων το 2017. Λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την άρση δυσανάλογων κανονιστικών ρυθμίσεων. Συνολικά, οι μεταρρυθμίσεις ανταποκρίθηκαν μόνο εν μέρει στις συστάσεις της Επιτροπής, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω κανονιστικές βελτιώσεις στα περισσότερα κράτη μέλη.

Οι στοχευμένες και αποτελεσματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς θα ωφελήσουν τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, με τη δημιουργία ενός πιο ανοικτού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των επιλογών, των τιμών και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών για τους πολίτες και τη βιομηχανία.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Οι επαγγελματικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αλλά και τα βιομηχανικά οικοσυστήματα εξαρτώνται από αυτές. Οι σημερινές συστάσεις δίνουν νέα ώθηση στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς μας για τις υπηρεσίες και συμβάλουν στην ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID-19.» Η περιορισμένη πρόοδος τα τελευταία 4 έτη δείχνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία αυτή.

Οι συστάσεις εστιάζουν σε επτά επαγγελματικές επιχειρηματικές υπηρεσίες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης: αρχιτέκτονες, μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές, πράκτορες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κτηματομεσίτες και ξεναγούς. Οι συστάσεις αφορούν εθνικούς κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και την άσκησή τους, για παράδειγμα επιτρέποντας τη δραστηριοποίηση μόνο επαγγελματιών με ειδικά προσόντα σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων δραστηριοτήτων ή περιορίζοντας τα επιτρεπόμενα είδη εταιρικών μορφών και ιδιοκτησιακών δομών. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, καθώς και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, οικονομίες κλίμακας και καινοτομία. Όντως, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και η άσκησή τους αναφέρονται μεταξύ των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά.[1]

Για τον σκοπό αυτό, οι συστάσεις: i) παρακολουθούν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων· ii) αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με επαχθείς κανονιστικές ρυθμίσεις· και iii) εντοπίζουν τομείς για μεταρρυθμίσεις με το υψηλότερο οικονομικό δυναμικό.

Η παρούσα ανακοίνωση αναλύει και αξιολογεί τον περιορισμό των εμποδίων που επιβάλλονται σε παρόμοια επαγγέλματα, σε όλα τα κράτη μέλη, με τη χρήση ποσοτικού δείκτη.

Η παρούσα ανακοίνωση και οι συστάσεις της αποτελούν μέρος της φιλόδοξης ατζέντας της Επιτροπής για την καλύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και για να καταστεί αυτή πιο ανταγωνιστική και δυναμική, όπως ορίζεται στην επικαιροποιημένη νέα βιομηχανική στρατηγική του 2020[2]. Αποτελούν βασική δράση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας στην ενιαία αγορά.[3]

Ιστορικό

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, αντιπροσωπεύουν περίπου το 13 % της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και περίπου το 14 % της απασχόλησης στην ΕΕ. Οι τομείς αυτοί παρέχουν ενδιάμεσες εισροές σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ένας εύρυθμος τομέας επαγγελματικών υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, ενώ η ομαλή λειτουργία του τομέα αυτού θα είναι σημαντική για την επίτευξη ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19.

Η παρούσα ανακοίνωση επικαιροποιεί και ενισχύει τις συστάσεις για εθνικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνθηκαν στα κράτη μέλη το 2017. Αποτελεί μέρος των ενεργειών παρακολούθησης της «αμοιβαίας αξιολόγησης» που προβλέπονται από την αναθεωρημένη οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα του 2013 (2013/55/ΕΕ).

Οι συστάσεις συνοδεύονται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει πιο λεπτομερή ανάλυση των εθνικών κανόνων για συγκεριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα