ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2021: Η ΕΛΕΠΑΠ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 28 ΝΙΚΗΤΕΣ
14 Ιουλίου, 2021
ALERT – ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ FRONTEX: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
14 Ιουλίου, 2021

ΑΛΕΡΤ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2030: ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TIMMERMANS

Αθήνα 14 Ιουλίου 2021

 

ΑΛΕΡΤ

Στόχος της ΕΕ για το κλίμα έως το 2030:

Οι ευρωβουλευτές υποβάλλουν ερωτήσεις στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Timmermans

 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Timmermans θα παρουσιάσει το πακέτο «Fit for 55 in 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσει με τους ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος, την ημέρα της έγκρισής του.

 

Πότε: Τετάρτη 14 Ιουλίου από τις 18:00 έως τις 19:30 (ώρα Ελλάδας)

 

Πού: József Antall Building – Αίθουσα 2Q2

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της επιτροπής ζωντανά εδώ.

 

Πριν από την παρουσίαση του εκτελεστικού αντιπροέδρου Timmermans στους ευρωβουλευτές, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) θα συζητήσει την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) με θέμα «Η κατάσταση του κλίματος παγκοσμίως για το 2020» με τον καθηγητή Petteri Taalas, Γενικό Γραμματέα του WMO.

Τη συζήτηση αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ στις 16.15 – 17.15. (ώρα Ελλάδας)

 

Ιστορικό

 

Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021 μετατρέπει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990.

 

Στις 14 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το πακέτο «Fit for 55 in 2030» για να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και να εξασφαλίσει την επίτευξη του πιο φιλόδοξου στόχου μείωσης για το 2030.

 

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), έναν μηχανισμό προσαρμογής συνόρων άνθρακα (CBAM), τροποποιήσεις των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, καθώς και αναθεώρηση των προτύπων CO2 για αυτοκίνητα, κανονισμούς LULUCF και κοινής χρήσης.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα