Δελτίο Τύπου – Πέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από το πρόγραμμα MEDIA βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών
19 Ιουλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Το κράτος δικαίου κατά το 2021: Η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη αλλά επισημαίνει και σοβαρές ανησυχίες
21 Ιουλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές

                                                           

                                                                                                            

Δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές

 

Αθήνα, 19/07/2021

 

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού. Από τις 23 Ιουνίου 2021, στην ΕΕ όλοι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα και οι εφαρμογές του για φορητές συσκευές έχουν τη νομική υποχρέωση να είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία. Τώρα, το τελευταίο βήμα είναι να επανεξεταστεί η εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη. Για τον σκοπό αυτό, η διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα θα συγκεντρώσει παρατηρήσεις από πολίτες, ιδίως με αναπηρία, αλλά και από επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, πανεπιστημιακούς, δημόσιες διοικήσεις και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι προσβάσιμη σε αναγνώστες οθόνης, μεταφρασμένη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και διαθέσιμη σε μια πιο σύντομη ευανάγνωστη έκδοση για άτομα με γνωστικές αναπηρίες. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή ως τις 25 Οκτωβρίου 2021.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την επανεξέταση της οδηγίας ώστε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο υπέρ της προσβασιμότητας των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα και των εφαρμογών του για φορητές συσκευές. Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα δημοσιευτούν σε προσβάσιμη μορφή τον Ιούνιο του 2022.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα