Δελτίο Τύπου – Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στην Ελλάδα
22 Ιουλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336 εκατ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη για μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
22 Ιουλίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Κορoνοϊός: η Επιτροπή ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας με 120 εκατ. ευρώ για 11 νέα έργα με στόχο την αντιμετώπιση του ιού και των μεταλλάξεών του

                                             

Κορoνοϊός: η Επιτροπή ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας με 120 εκατ. ευρώ για 11 νέα έργα
με στόχο την αντιμετώπιση του ιού και των μεταλλάξεών του

 

 

Αθήνα, 22/07/2021

 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027), για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας στον τομέα του κορονοϊού και των μεταλλάξεών του. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού και συμβάλλει στη συνολική δράση της Επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού και των παραλλαγών του, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας υπό την ονομασία εκκολαπτήριο HERA.

Τα 11 έργα του καταλόγου περιλαμβάνουν 312 ερευνητικές ομάδες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και 38 ομάδες από 23 χώρες εκτός της ΕΕ.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ισχυρή δράση για την καταπολέμηση της κρίσης του κορονοϊού. Σήμερα εντείνουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απειλών που συνιστούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού. Στηρίζοντας αυτά τα νέα ερευνητικά έργα, και ενισχύοντας και ιδρύοντας σχετικές ερευνητικές υποδομές, συνεχίζουμε να καταπολεμούμε την πανδημία και να προετοιμαζόμαστε για τις μελλοντικές απειλές».

Τα περισσότερα έργα θα στηρίξουν κλινικές δοκιμές για νέες θεραπείες και εμβόλια, καθώς και την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ομάδων και δικτύων για τον κορονοϊό πέραν των συνόρων της Ευρώπης, δημιουργώντας διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Άλλα έργα θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν την πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες ή που χρειάζονται για την ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης και ερευνητικών πόρων μεταξύ των ερευνητών, ώστε να καταστεί δυνατή η έρευνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και των μεταλλάξεων του. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που είναι ήδη ενεργές, όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων Covid-19 και οι σχετικές ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές βιοεπιστημών.

Οι κοινοπραξίες που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν στο πλαίσιο άλλων σχετικών πρωτοβουλιών και έργων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των ερευνητικών προσπαθειών. Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προβλέπει και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις μελλοντικές πανδημίες.

Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο, η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την έναρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας με την ονομασία εκκολαπτήριο HERA που στοχεύει στην προετοιμασία της Ευρώπης ενάντια στην αυξημένη απειλή των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Το εκκολαπτήριο HERA θα συνδυάσει τις δυνάμεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών, και θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή.

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή ανακοίνωσε τις νέες προσκλήσεις για επείγουσα έρευνα στον τομέα των μεταλλάξεων του κορονοϊού με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 123 εκατ. ευρώ που κινητοποιήθηκε ως τμήμα της πρώτης χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη. Παρόλο που η χρηματοδότηση αυτών των 11 έργων εξαρτάται από την τελική απόφαση της Επιτροπής και την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» κατά τους προσεχείς μήνες, οι ερευνητικές ομάδες μπορούν ήδη να αρχίσουν τις εργασίες τους.

Η Επιτροπή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και του συντονισμού των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ερευνητικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών. Έχει δεσμεύσει 1,4 δισ. ευρώ για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα Ορίζων 2020, το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2014-2020). Τα νέα έργα θα συμπληρώσουν τα έργα που είχαν χρηματοδοτηθεί προηγουμένως στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα