Δελτίο Τύπου – Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Τζουζέπ Μπορέλ και της Αντιπροέδρου Ντούμπραβκα Σούιτσα
Σεπτέμβριος 14, 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ: ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – 17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Σεπτέμβριος 14, 2021

Δελτίο Τύπου – Προστασία των πολιτιστικών αγαθών: Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχει σε συνέδριο που διοργανώνουν η ΕΕ και η UNESCO

                                                                                                            

Προστασία των πολιτιστικών αγαθών: Ο Aντιπρόεδρος Σχοινάς συμμετέχει σε συνέδριο που διοργανώνουν η ΕΕ και η UNESCO

 

Αθήνα, 14/09/2021

 

Σήμερα, ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και η Γενική Διευθύντρια της UNESCO κ. Οντρέ Αζουλέ εγκαινιάζουν ένα συνέδριο που διοργανώνουν η UNESCO και η ΕΕ με θέμα «Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών: υπέρ της ενίσχυσης του παγκόσμιου διαλόγου».

 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς δήλωσε τα εξής: «Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών αποτελεί μια παγκόσμια μάστιγα. Φτωχαίνει τις χώρες προέλευσης των αγαθών αυτών και τροφοδοτεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Καθώς η Ευρώπη αποτελεί μείζονα αγορά προορισμού και διαμετακόμισης πολιτιστικών αγαθών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την UNESCO και παράγοντες της αγοράς, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για ενίσχυση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της εμπιστοσύνης.»

 

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν την ανάγκη μιας συνεργατικής προσέγγισης για την ενίσχυση της μάχης κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τον Απρίλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής αυτής είναι η έγκριση, το 2022, ενός σχεδίου δράσης κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Το σημερινό συνέδριο αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις προετοιμασίας του εν λόγω σχεδίου δράσης, το οποίο θα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και των ειδικών στην πολιτιστική κληρονομιά, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των παραγόντων της αγοράς τέχνης και των πολιτών, καθώς και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας και με τις τρίτες χώρες. Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την οποία συνεργάζεται στενά με την UNESCO. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί δύο έργα που υλοποιούνται από την UNESCO με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτιστικών χώρων.

 

Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΕ και της UNESCO για τα ζητήματα αυτά, καθώς και σχετικά με το συνέδριο.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα