Δελτίο Τύπου – Η Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030
15 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – SOTEU 2021: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19, ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
15 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: νέες δράσεις και χρηματοδότηση για τη σύνδεση της βιωσιμότητας με το στιλ και την ένταξη

                                                                                                            

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: νέες δράσεις και χρηματοδότηση για τη σύνδεση της βιωσιμότητας με το στιλ και την ένταξη

 

Αθήνα15/09/2021

logo

Σήμερα, η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η έννοια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δράσεις πολιτικής και δυνατότητες χρηματοδότησης. Το έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού διαφόρων οικονομικών τομέων, όπως οι κατασκευές και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε αγαθά που έχουν κυκλικά χαρακτηριστικά και είναι μικρότερης έντασης άνθρακα.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους προσδίδει μια πολιτιστική και δημιουργική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο να καταδείξει πώς η βιώσιμη καινοτομία προσφέρει απτές και θετικές εμπειρίες στην καθημερινή μας ζωή.

Για τη χρηματοδότηση, θα διατεθούν περίπου 85 εκατ. ευρώ σε έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους από προγράμματα της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2022. Πολλά άλλα προγράμματα της ΕΕ θα ενσωματώσουν το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους ως στοιχείο του πλαισίου ή ως προτεραιότητα χωρίς προκαθορισμένο ειδικό προϋπολογισμό.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη για την έρευνα και την καινοτομία (ιδίως οι αποστολές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»), το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις θεμελιώδεις αξίες του Nέου Eυρωπαϊκού Μπάουχαους στις στρατηγικές τους για την εδαφική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και να κινητοποιήσουν τα σχετικά μέρη των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και τα προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα Eργαστήριο του Nέου Eυρωπαϊκού Μπάουχαους: μια «δεξαμενή σκέψης και πράξης» για τη συνδημιουργία, την κατασκευή πρωτοτύπων και τη δοκιμή νέων εργαλείων, λύσεων και συστάσεων πολιτικής. Το εργαστήριο θα δώσει συνέχεια στο πνεύμα συνεργασίας του κινήματος, το οποίο φέρνει σε επαφή διάφορα κοινωνικά στρώματα και προσεγγίζει την κοινωνία, τη βιομηχανία και την πολιτική με στόχο τη σύναψη δεσμών μεταξύ ανθρώπων και την εύρεση νέων τρόπων συλλογικής δημιουργίας.

Η ανακοίνωση εμπνέεται από τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη φάση του συσχεδιασμού που διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε πάνω από 2000 συνεισφορές από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Προώθηση ενός αναπτυσσόμενου κινήματος

Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε η φάση συσχεδιασμού του Nέου Eυρωπαϊκού Μπάουχαους με σκοπό, αφενός, τον εντοπισμό και την εξέταση αισθητικών, βιώσιμων και συμμετοχικών λύσεων για τους χώρους διαβίωσής μας και, αφετέρου, τη συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το πρώτο μέρος της ανάπτυξης καλούσε τους πάντες να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με σκοπό την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο μοιραζόμαστε τους χώρους διαβίωσής μας. Οι παραπάνω ανταλλαγές απόψεων εντάχθηκαν στην ανακοίνωση για το Nέο Eυρωπαϊκό Μπάουχαους που εκδόθηκε σήμερα.

Η συνδημιουργία θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και θα εξελιχθεί υπό το πρίσμα των πρώτων συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, μέσω αξιολογήσεων και επανεξετάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την αναπτυσσόμενη κοινότητα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους που απαρτίζεται από αφοσιωμένα άτομα, οργανώσεις και αρχές.

Το κίνημα εμπνέεται επίσης από υφιστάμενους όμορφους, βιώσιμους και συμμετοχικούς χώρους και έργα στην Ευρώπη. Τα πρώτα Bραβεία Nέου Eυρωπαϊκού Μπάουχαους αποτελούν εκδήλωση για τον εορτασμό αυτών των επιτευγμάτων, με απονομή βραβείων σε δέκα κατηγορίες, όπως «προϊόντα και τρόπος ζωής» και «επαναπροσδιορισμένοι χώροι συναντήσεων και ανταλλαγών». Το σκέλος «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους», ανοιχτό αποκλειστικά σε άτομα κάτω των 30 ετών, στηρίζει και ενθαρρύνει τη νεότερη γενιά να συνεχίσει να αναπτύσσει νέες ιδέες και συναρπαστικά σχέδια. Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής:

«Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους συνδυάζει το μεγάλο όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με απτές αλλαγές του τοπίου. Αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινή μας ζωή και που οι άνθρωποι μπορούν να αγγίζουν και να αισθάνονται — σε κτίρια, σε δημόσιους χώρους, αλλά και στη μόδα ή στα έπιπλα. Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου τρόπου ζωής που θα συνδυάζει τη βιωσιμότητα με τον καλό σχεδιασμό, θα απαιτεί λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές και θα είναι συμπεριληπτικός και οικονομικά προσιτός για όλους.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Γεφυρώνοντας την επιστήμη και την καινοτομία με την τέχνη και τον πολιτισμό, και ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα δημιουργήσει λύσεις που δεν θα είναι μόνο βιώσιμες και καινοτόμες, αλλά και προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και ικανές να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή σε όλους μας».

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Μέσω της διεπιστημονικής και συμμετοχικής του προσέγγισης, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους ενισχύει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων, των βιομηχανιών, των φορέων καινοτομίας και των δημιουργικών πνευμάτων που συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Η πολιτική συνοχής θα μετατρέψει τις νέες ιδέες σε δράση σε τοπικό επίπεδο».

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα