ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – SOTEU 2021: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19, ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
15 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
16 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ

                                                                                                            

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ

 

Αθήνα, 15/09/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα ύψους 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη της δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ. Όπως είχε ανακοινωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε χρεόγραφα τρίμηνης διάρκειας, ύψους 3 δισ. ευρώ, τα οποία λήγουν στις 3 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και χειρόγραφα εξάμηνης διάρκειας, ύψους 2 δισ. ευρώ, τα οποία λήγουν στις 4 Μαρτίου 2022.

 

Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Η πρώτη δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ αποτελεί άλλο ένα ορόσημο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης NextGenerationEU. Έχοντας τη δυνατότητα να εκδίδει γραμμάτια της ΕΕ κάθε μήνα, η Επιτροπή πλέον έχει στη διάθεσή της ένα φτηνό και αποτελεσματικό μέσο ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η επιτυχία της σημερινής έκδοσης επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της αγοράς για αυτόν τον νέο βραχυπρόθεσμο τίτλο. Το πρόγραμμα των γραμματίων της ΕΕ θα προσελκύσει ακόμη περισσότερους επενδυτές στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ και θα ενισχύσει το διεθνή ρόλο του ευρώ.» 

 

Τα γραμμάτια της ΕΕ διατέθηκαν σε μέλη του δικτύου βασικών διαπραγματευτών της ΕΕ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας δημοπρασιών TELSAT της Banque de France, την οποία η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιεί για τις δημοπρασίες της τον Μάιο του 2021. Κατόπιν της δημοπρασίας, τα γραμμάτια της ΕΕ θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου για διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Επιτροπή εκδίδει βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα για να συμπληρώσει την έκδοση των ομολόγων της. Τα γραμμάτια της ΕΕ αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής διαφοροποιημένης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρέχουν πρόσθετη ευελιξία, η οποία θα αποδειχθεί πολύτιμη για τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης του μέσου NextGenerationEU γρήγορα και με ευνοϊκούς όρους. Αποτελεί επίσης την πρώτη δημοπρασία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου της προγράμματος πλειστηριασμών.

 

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα πλειστηριασμών είναι διαθέσιμα εδώ. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της σημερινής δημοπρασίας είναι διαθέσιμα εδώ.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα