Δελτίο Τύπου – NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ κατά την πρώτη δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ
15 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ BREXIT – ΟΛΟΜΕΛΕΙ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
16 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: στενότερη συνεργασία για την καλύτερη πρόληψη ασθενειών

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210914PHT12403/20210914PHT12403_original.jpg

Το ΕΚ στηρίζει την επέκταση της εντολής του ECDC © Jonathan NACKSTRAND / AFP

Διαθέσιμο στα

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-bg.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-es.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-cs.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-da.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-de.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-et.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-en.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-ga.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hr.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-it.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lv.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-lt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-hu.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-nl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-pl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-pt.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-ro.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sk.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sl.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fi.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-sv.png

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ  ENVI

 

Οι προτάσεις αποτελούν τμήμα του νέου, ανθεκτικού πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ

Έκκληση για στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και εθνικών διεθνών φορέων, καθώς και μεταξύ παραμεθόριων περιοχών

Ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και τις συμφωνίες αγοράς που συνάπτει η ΕΕ

Το ΕΚ είναι έτοιμο για τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη με στόχο να ενισχυθούν η πρόληψη και ο έλεγχος ασθενειών και η από κοινού αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

Η πρόταση να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εγκρίθηκε με 598 ψήφους υπέρ, 84 κατά και 13 αποχές. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ετοιμότητας και αντίδρασης. Τονίζουν επίσης την ανάγκη τα κράτη μέλη να κοινοποιούν εγκαίρως συγκρίσιμα και υψηλής ποιότητας δεδομένα. Το Κοινοβούλιο ζητά επιπλέον να επεκταθεί η εντολή του ECDC, ώστε πέρα από τις μεταδοτικές νόσους, στις αρμοδιότητές του να περιλαμβάνονται στο μέλλον και ορισμένες σοβαρές μη μεταδοτικές νόσοι, όπως είναι οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι ψυχικές ασθένειες.

Η νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων στο πλαίσιο σοβαρών μελλοντικών διασυνοριακών απειλών στον τομέα της υγείας εγκρίθηκε με 594 ψήφους υπέρ, 85 κατά και 16 αποχές. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η κρίση του κορονοϊού κατέδειξε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και ιδίως των παραμεθόριων περιφερειών. Στο κείμενο που ενέκριναν, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να καθοριστούν σαφείς διαδικασίες και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες κοινής προμήθειας της ΕΕ και τις σχετικές συμφωνίες αγοράς.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση: πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Joanna Kopcińska (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Οι προτάσεις μας θα βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας και του ECDC. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ετοιμότητα και καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας κατά την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Συμφωνήσαμε επίσης να βελτιώσουμε την ανάλυση και τη χρήση προγνωστικών μοντέλων μέσω της συλλογής και επεξεργασίας περισσότερων επιδημιολογικών δεδομένων, με στόχο να στηριχθούν τα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο επιδημιών, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζεται η βασική αρμοδιότητά τους στον τομέα της προστασίας της υγείας.»

«Το όραμα της “Μίας υγείας” πρέπει να διαπνέει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να αποτελέσει τη βάση για ολόκληρο το σύστημά μας στον τομέα της πρόβλεψης και διαχείρισης κρίσεων. Η κρίση του κορονοϊού δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας μπορεί να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινωνίας», δήλωσε η εισηγήτρια Véronique TrilletLenoir (Renew, Γαλλία). Υποστηρίζω πλήρως την καθιέρωση μιας ενιαίας διαδικασίας για την από κοινού προμήθεια ιατρικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες, η ΕΕ είναι πιο ισχυρή όταν μιλά με μία φωνή, εξ ονόματος όλων των κρατών μελών», πρόσθεσε.

Σχετικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, στις 11 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας, με βάση την εμπειρία από την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνεται και μια πρόταση κανονισμού σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, καθώς και μια πρόταση για την ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα