Δελτίο Τύπου – Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες στο προσκήνιο
17 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας
17 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Ξεκινάει τις εργασίες της η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μέλλον της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ

                                                                                                            

Ξεκινάει τις εργασίες της η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μέλλον της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ

 

Αθήνα, 17/09/2021

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας, η οποία θα αναζητήσει καινοτόμους λύσεις για τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση της ΕΕ.

Η «ομάδα σοφών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση» θα συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και το πώς να διαχειριστούν αποτελεσματικά την τελωνειακή ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ευέλικτες και άρτιες τελωνειακές διαδικασίες για την επιτάχυνση της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Επικεφαλής της ομάδας θα είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας κ. Arancha González Laya, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι η κ. Mateja Vraničar Erman, σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών της Σλοβενίας και πρώην Υπουργός Οικονομικών.

Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σχετικά: «Για να προετοιμαστούμε επαρκώς για το μέλλον της τελωνειακής ένωσης, χρειαζόμαστε νέες ιδέες από ανθρώπους με μεγάλη πείρα, γνώσεις και ευρηματική σκέψη. Προσβλέπω στις προτάσεις της ομάδας για τους τρόπους αποτελεσματικότερης λειτουργίας των τελωνείων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεών μας».

Με 900 εκατομμύρια αποστολές αγαθών αξίας σχεδόν 4 τρισ. ευρώ ετησίως, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του εμπορίου δημιουργούν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η αποτελεσματικότητα του εκτελωνισμού και των ελέγχων είναι αναγκαία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, ενώ καθιστά δυνατό το νόμιμο εμπόριο, το οποίο είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Τα μέλη της ομάδας, τα οποία προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής, της βιομηχανίας, του εμπορίου και την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα υποβάλουν μια τελική έκθεση ως την άνοιξη του 2022, η οποία θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργανικής συζήτησης. Όλα τα μέλη θα συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα.

Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμος ο πλήρης κατάλογος των μελών, καθώς και περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα