Ανακοίνωση Τύπου – Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: καλλιέργεια στενότερων δεσμών σε καιρούς αβεβαιότητας
21 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με κατάταξη του 2021

                                                                                                            

Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με κατάταξη του 2021

 

Αθήνα, 21/09/2021

 

Σήμερα δημοσιεύτηκε η 8η κατάταξη πανεπιστημίων UMultirank, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο πλαίσιο της οποίας βαθμολογούνται σχεδόν 2.000 πανεπιστήμια από 96 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνεργάζονται εντατικότερα σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια άλλων περιοχών του πλανήτη, ιδίως στους εξεταζόμενους τομείς της διδασκαλίας & μάθησης, της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων και της διεθνοποίησης (κινητικότητα προσωπικού & σπουδαστών, κοινά διπλώματα & δημοσιεύσεις, κ.λπ.). Τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κυβερνήσεις, περιφερειακούς φορείς ή διασυνοριακά έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις από όσα πανεπιστήμια δίνουν λιγότερη έμφαση στη συνεργασία.

 

Για την κατάταξη ελήφθησαν υπόψη επτά παράμετροι: στρατηγικές συμπράξεις, διεθνή κοινά πτυχία, πρακτική άσκηση, διεθνείς συνδημοσιεύσεις, συνδημοσιεύσεις με βιομηχανικούς εταίρους, περιφερειακές συνδημοσιεύσεις και κοινά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τη βιομηχανία.

 

Κάθε χρόνο, το UMultirank συγκρίνει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς που είναι σημαντικοί για τους σπουδαστές και παρέχει τις μεγαλύτερες εξατομικεύσιμες διαδικτυακές κατατάξεις στον κόσμο. Τα πανεπιστήμια μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα από το UMultirank για να αξιολογούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να βρίσκουν τρόπους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση των στρατηγικών τους σχεδίων, και ως προς την παράμετρο της συνεργασίας.

 

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις της Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Στόχος της είναι η δημιουργία υπερεθνικών συμμαχιών, στο πλαίσιο των οποίων οι σπουδαστές, το προσωπικό και οι ερευνητές απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα —τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά— για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, έρευνα, εργασία ή κοινή χρήση υπηρεσιών στα συνεργαζόμενα ιδρύματα εταίρους. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 41 τέτοιες συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 280 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Τα 41 αυτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν στη διάθεσή τους προϋπολογισμό ύψους έως 287 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα Erasmus+ και «Ορίζων Ευρώπη».

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα