Δελτίο Τύπου – Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με κατάταξη του 2021
21 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα
22 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

                                                                                                            

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

 

Αθήνα, 22/09/2021

 

 

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ενδέκατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

 

Η σύνταξη της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο χρησιμεύει για την εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής το 2018.

 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για να εκπληρώσει τις εκκρεμείς ειδικές δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επέφερε η πανδημία. Οι ελληνικές αρχές εκπλήρωσαν ειδικές δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, όπως στις ιδιωτικοποιήσεις, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη φορολογική διοίκηση, ενώ σημείωσαν πρόοδο σε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης.

 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία των ελληνικών αρχών σε όλους τους τομείς και τις παροτρύνουν να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειαστεί, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που οφείλονται εν μέρει στην πανδημία.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα