Ανακοίνωση Τύπου – Η Επιτροπή γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών
25 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή χορηγεί 95 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της πρόσβασης σε τεστ
27 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών: Νέο βήμα προς τον στόχο της ανακύκλωσης 10 εκατ. τόνων πλαστικών

                                                                                   

 

Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών: Νέο βήμα προς τον στόχο της ανακύκλωσης 10 εκατ. τόνων πλαστικών

 

Αθήνα, 27/09/2021

 

Σήμερα, η Επιτροπή χαιρετίζει το σημαντικό νέο βήμα που έκανε η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών για να τονώσει την αγορά ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ και να εξασφαλίσει την ανακύκλωση τουλάχιστον 10 εκατ. τόνων έως το 2025.

 

Από το 2018 που συστάθηκε η Συμμαχία, έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς η ευρωπαϊκή παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%. Τώρα η Συμμαχία θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της διασφαλίζοντας την ανακυκλωσιμότητα 26 πλαστικών προϊόντων στους τομείς της συσκευασίας, των κατασκευών, της γεωργίας και των οικιακών συσκευών, τα οποία από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των πλαστικών αποβλήτων που συλλέγονται στην Ευρώπη. Χάρη στο βήμα αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος των 10 εκατ. τόνων. Επιπλέον, η Συμμαχία εκπόνησε έναν νέο οδικό χάρτη για να πετύχει τον στόχο των 10 εκατ. τόνων και ενέκρινε μεθοδολογία και κανόνες για ένα νέο σύστημα παρακολούθησης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε επίπεδο ΕΕ.

 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Με τη Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών, η αλυσίδα αξίας των πλαστικών συνεργάζεται για τη μετάβαση στα ανακυκλωμένα πλαστικά. Η κινητοποίηση όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε όλη την αλυσίδα αξίας και σε καίριους τομείς όπου χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες, βελτιώνει και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των πλαστικών αποβλήτων ως ενός πολύτιμου πόρου. Χαιρετίζω τις προσπάθειες αυτές και βασίζομαι στη σταθερή δέσμευση της Συμμαχίας». 

 

Σήμερα, η Συμμαχία αντιπροσωπεύει σχεδόν 300 φορείς από τη βιομηχανία, τον πανεπιστημιακό χώρο και τον δημόσιο τομέα, σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας των ανακυκλωμένων πλαστικών. Οι πρώτες εθελοντικές δεσμεύσεις για ανακύκλωση των πλαστικών από τη βιομηχανία έδειξαν ότι η προσφορά ανακυκλωμένων πλαστικών θα μπορούσε να φτάσει και να υπερβεί τον στόχο· ωστόσο χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η χρήση των ανακυκλωμένων πλαστικών. Για τον σκοπό αυτό, η Συμμαχία ετοιμάζει έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις και τις λύσεις για την αύξηση της ενσωμάτωσης των ανακυκλωμένων πλαστικών στα προϊόντα έως το 2025.

 

Η Συμμαχία θα επικαιροποιεί επίσης τακτικά τον «οδικό χάρτη για 10 εκατ. τόνους ανακυκλωμένου περιεχομένου» μέσω ανοικτής διαδικασίας διαλόγου και ανταλλαγών απόψεων με τις εθνικές και τοπικές αρχές και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα