Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο του αναθεωρημένου Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚΑΚ)
6 Οκτωβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Γεωργία: Η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των αμπελουργών και των παραγωγών οπωροκηπευτικών
6 Οκτωβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΤΟ ΕΚ ΕΤΟΙΜΟ ΓΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

                   Ενεργειακές υποδομές: το ΕΚ έτοιμο για συνομιλίες σχετικά με τους κανόνες για νέα έργα

Διαθέσιμο στα

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-en.pnghttp://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-fr.png

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ITRE

Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν τερματισμό της χρηματοδότησης για έργα φυσικού αερίου

Οι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να διατεθούν για το υδρογόνο, τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και την αποθήκευση ενέργειας

Το κόστος δεν θα πρέπει να μετακυληθεί στους λογαριασμούς ενέργειας για τους καταναλωτές

Το Κοινοβούλιο επικαιροποίησε τους κανόνες επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΕ ενεργειακών έργων, προκειμένου να στηριχθεί η βιωσιμότητα των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών.

 

Οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν τη θέση τους σχετικά με τα νομοσχέδια που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για την επιλογή ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα όπως γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, αγωγοί ορυκτών καυσίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνα δίκτυα, τα οποία θα επωφεληθούν από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε αίτημα για ψηφοφορία επί της έκθεσης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ, η οποία υπερψηφίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η εντολή αυτή εγκρίνεται επισήμως ως διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν τώρα συνομιλίες με το Συμβούλιο για να καθορίσουν την τελική μορφή της νομοθεσίας. Οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών ενέκριναν την κοινή διαπραγματευτική τους θέση στις 11 Ιουνίου 2021.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα