ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – #40ΕΛΛΑΔΑΕΕ “ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ” – ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
7 Οκτωβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
8 Οκτωβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

 

Αθήνα, 08/10/2021

 

Η χθεσινή προφορική παρουσίαση της απόφασης του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και την εξουσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή στηρίζει και επιβεβαιώνει τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσης, δηλαδή ότι:

  • το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών διατάξεων·
  • όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτικές για τις αρχές όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων.

Θα αναλύσουμε λεπτομερώς την απόφαση του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και θα αποφασίσουμε σχετικά με τα επόμενα βήματα. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχουν οι Συνθήκες, για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής και της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινότητα αξιών και δικαίου, κάτι το οποίο πρέπει να τηρείται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων δυνάμει των Συνθηκών πρέπει να προστατεύονται, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να διαφυλάσσει την ορθή λειτουργία της έννομης τάξης της Ένωσης και θα συνεχίσει να τη διασφαλίζει.

 Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα