Δελτίο Τύπου – Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας: Ας προχωρήσουμε μαζί
12 Οκτωβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει επιτυχώς το πρώτο πράσινο ομόλογο για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάκαμψης
13 Οκτωβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Αφγανιστάν: Η Επιτροπή ανακοινώνει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ για το Αφγανιστάν

                                                                                                            

Αφγανιστάν: Η Επιτροπή ανακοινώνει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ για το Αφγανιστάν

 

Αθήνα, 13/10/2021

 

Κατά τη σύνοδο της G20 για το Αφγανιστάν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για τον αφγανικό λαό και τις γειτονικές χώρες, προς αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στη χώρα και την περιοχή. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται, θέτοντας εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανούς σε κίνδυνο ενόψει της έλευσης του χειμώνα. Η ανθρωπιστική βοήθεια από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για την αποτροπή του λιμού και της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.

Η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν παραμένει δεσμευμένη. Τα πέντε κριτήρια αναφοράς που συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν. Πρέπει να πληρωθούν πριν από την επανέναρξη της τακτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση έπεται της συζήτησης των υπουργών Ανάπτυξης της ΕΕ σχετικά με σταθμισμένη προσέγγιση για την παροχή άμεσης στήριξης στον αφγανικό πληθυσμό, προκειμένου να αποτραπεί η ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς να νομιμοποιηθεί η μεταβατική κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η Πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε μια σοβαρή ανθρωπιστική και κοινωνικοοικονομική κατάρρευση στο Αφγανιστάν. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπήρξαμε σαφείς όσον αφορά τις προϋποθέσεις κάθε συνεργασίας με τις αφγανικές αρχές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής, οι εκθέσεις μιλούν από μόνες τους. Ωστόσο, ο αφγανικός λαός δεν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των ενεργειών των Ταλιμπάν. Για τον λόγο αυτόν, η δέσμη μέτρων στήριξης του Αφγανιστάν προορίζεται για τον αφγανικό λαό και τους γείτονες της χώρας που ήταν οι πρώτοι που του παρείχαν βοήθεια.»

Δέσμη μέτρων στήριξης του Αφγανιστάν

Η δέσμη μέτρων στήριξης του Αφγανιστάν συνδυάζει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ με την παροχή στοχευμένης στήριξης για τις βασικές ανάγκες προς άμεσο όφελος του αφγανικού λαού και των γειτονικών χωρών.

Η χθεσινή δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τα 300 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστικούς σκοπούς που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Η ανθρωπιστική αυτή στήριξη συνοδεύεται από πρόσθετη, εξειδικευμένη στήριξη για εμβολιασμούς, καταλύματα, καθώς και για την προστασία των αμάχων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να καταστήσει δυνατή τη χρήση κονδυλίων προοριζόμενων για το Αφγανιστάν της τάξης τουλάχιστον των 250 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη «ανθρωπιστική βοήθεια συν» του αφγανικού λαού που αντιμετωπίζει επείγουσες ανάγκες, ιδίως στον τομέα της υγείας, με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών προγραμματισμού του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

Η χρηματοδότηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την άμεση στήριξη του τοπικού πληθυσμού και θα διοχετευθεί σε διεθνείς οργανισμούς επί τόπου, με παράλληλη τήρηση των αρχών συνεργασίας που συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου.

Οι άμεσοι γείτονες του Αφγανιστάν ήταν οι πρώτοι που παρείχαν ασφάλεια στους Αφγανούς που εγκατέλειψαν τη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη των χωρών αυτών στη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στη συνεργασία για την πρόληψη της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Συνολικά, τα διάφορα σκέλη της στήριξης προς τον αφγανικό λαό θα ανέλθουν σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Όπως τονίστηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την παροχή προστασίας σε Αφγανούς που διατρέχουν κίνδυνο, οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί προστασίας στην ΕΕ περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα την ασφαλή διέλευση Αφγανών που συνδέονται με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και ευάλωτων ομάδων, όπως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γυναίκες, οι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, οι αστυνομικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου, οι δικαστές και οι επαγγελματίες του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα στηρίξει με ένα πολυετές πρόγραμμα τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να φιλοξενήσουν Αφγανούς που διατρέχουν κίνδυνο, μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ για επανεγκαταστάσεις και εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, και άλλων συμπληρωματικών οδών, καθώς και επιχειρησιακής συνδρομής από οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ.

Ιστορικό

Η δέσμη μέτρων στήριξης του Αφγανιστάν ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα