ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΜΕΛΕΙΑΣ- ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
19 Οκτωβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- “ΛΟΑΤΚΙ + ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ”- ΑΘΗΝΑ, 20/10 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ATHENS PRIDE
19 Οκτωβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

Μετά την εξαγγελία της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η Επιτροπή εξέδωσε χθες την επίσημη πρότασή της για την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η Ευρώπη χρειάζεται το όραμα, τη δέσμευση και τη συμμετοχή όλων των νέων για να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον — πιο πράσινο, πιο συμπεριληπτικό και πιο ψηφιακό. Με την πρόταση αυτή, η Ευρώπη προσπαθεί να προσφέρει στις νέες και στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την τελευταία έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία παρέχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης των νέων Ευρωπαίων όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μάθηση, την απασχόληση και τη συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή.

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ίδια τη νεολαία, προτίθεται:

  • να τιμήσει και να στηρίξει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της, ενδυναμώνοντάς την περαιτέρω και ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη της στο μέλλον, καθώς δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες·
  • να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας, και ιδίως τα άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να δραστηριοποιηθούν στα κοινά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής·
  • να προωθήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ενωσιακές πολιτικές στους νέους και στις νέες προκειμένου να στηρίξουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με την επιτυχή υλοποίηση του NextGenerationEU όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης. και
  • να αντλήσει έμπνευση από τις δράσεις, τα οράματα και τις γνώσεις των νέων για την περαιτέρω ενίσχυση και τόνωση του κοινού εγχειρήματος που συνιστά η ΕΕ, με βάση τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να υποβάλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Τις προσεχείς ημέρες θα δρομολογηθεί ειδική έρευνα σχετικά με τη Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η Επιτροπή, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τη νεολαία, θα διοργανώσει διάφορες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και θα εξετάσει την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύπτουν θέματα που επηρεάζουν πρωτίστως τους νέους και τις νέες, με βάση τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στους στόχους για τη νεολαία, όπως η ισότητα και η ένταξη, η βιωσιμότητα, η ψυχική υγεία, η ευεξία και η ποιοτική απασχόληση. Στις δραστηριότητες θα συμμετάσχουν νέοι εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν από ένα πρόσωπο που θα αναλάβει τον εθνικό συντονισμό και θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία στέρησε από τους νέους πολλές ευκαιρίες — ευκαιρίες να συναντηθούν και να κάνουν νέους φίλους, να βιώσουν και να εξερευνήσουν νέους πολιτισμούς. Αν και δεν μπορούμε να τους δώσουμε πίσω τον χρόνο που χάθηκε, προτείνουμε σήμερα [σ.σ. χθες] να ανακηρυχθεί το 2022 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Είτε πρόκειται για το κλίμα, είτε πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα ή την ψηφιακή εποχή, οι νέοι και οι νέες βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής και των πολιτικών προτεραιοτήτων μας. Δεσμευόμαστε ότι θα τους ακούμε, όπως κάνουμε στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας Ένωσης που είναι ισχυρότερη όταν ενστερνίζεται τις προσδοκίες της νεολαίας μας — θεμελιωμένη σε αξίες και τολμηρή στην ανάληψη δράσης.»

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η Ένωσή μας είναι ένας χώρος ελευθερίας, αξιών, ευκαιριών και αλληλεγγύης, που είναι μοναδικός στον κόσμο. Καθώς βγαίνουμε ισχυρότεροι από την πανδημία, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα προωθήσει αυτές τις αρχές για τις νεότερες γενιές μας και μαζί μ’ αυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτές τις γενιές, γιατί η πολυμορφία, το σθένος και η τόλμη τους έχουν ουσιαστική σημασία για το μέλλον μας ως Ευρωπαίων.»

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας αναμένεται ότι θα αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο συμπεριλαμβάνουμε τις νέες και τους νέους στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Στόχος αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους είναι να ακουστεί η φωνή των νέων, να προαχθεί η συμμετοχή τους και να προωθηθούν απτές ευκαιρίες για τη νεολαία. Πρέπει επίσης να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των γενεών. Οι σημερινοί νέοι και νέες ενδιαφέρονται λιγότερο για τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής, αλλά δραστηριοποιούνται για να υπερασπιστούν αυτό που πιστεύουν, συμμετέχοντας με νέους τρόπους. Το έτος αυτό επιθυμεί να τιμήσει και να αναγνωρίσει τη δέσμευση των νέων. Μ’ αυτή την απόφασή μας ξεκινάμε μια διαδικασία συνδημιουργίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συμβάλουμε στην επιτυχή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.»

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με το NextGenerationEU, το οποίο δημιουργεί προοπτικές για τους νέους και τις νέες, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την Ευρώπη του μέλλοντος, στηρίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Έτος Νεολαίας θα επιδιώξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν τη νεολαία σε όλο το φάσμα πολιτικής —από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στους νέους αγρότες μέχρι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, και από τις δράσεις συνοχής μέχρι τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή— συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν διεθνή εμβέλεια ή διακρατικό χαρακτήρα.

Εκτός από το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με προϋπολογισμό 28 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Επίσης το 2022 θα δρομολογηθεί ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία ALMA για τη στήριξη της διασυνοριακής επαγγελματικής κινητικότητας των νέων σε μειονεκτική θέση.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ενωσιακής πολιτικής για τη νεολαία. Η στρατηγική αυτή στηρίζει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι και νέες συμμετέχουν στην κοινωνία. Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία αποτελεί κομβικό εργαλείο αυτών των προσπαθειών.

Τέλος, η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα συναγάγει τα συμπεράσματά της και το 2022, εξασφαλίζει ότι ακούγεται η φωνή και οι απόψεις των νέων σχετικά με το μέλλον της Ένωσής μας. Το ένα τρίτο όσων συμμετέχουν στις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και των εκπροσώπων των ομάδων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης είναι επίσης νέοι, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας συμμετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα