Δελτίο Τύπου – Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και καθορίζει μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία
22 Οκτωβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ COP26 -ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
22 Οκτωβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΜΕΘΑΝΙΟ: ΤΟ ΕΚ ΖΗΤΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ENVI

Η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής

Απαιτείται παγκόσμια συμφωνία για το μεθάνιο στην COP26

Η πλειονότητα των εκπομπών μεθανίου προέρχεται από τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας

Οι ευρωβουλευτές ασκούν πιέσεις για δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών μεθανίου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.

Σε ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, το οποίο εγκρίθηκε την Πέμπτη με 563 ψήφους υπέρ, 122 και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά μέτρα και στόχους μείωσης του μεθανίου σε όλους τους τομείς. Στόχος είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Επιθυμούν επίσης μια δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το μεθάνιο στην COP26 που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου είναι μία από τις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους στρατηγικές για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου ότι το μεθάνιο συμβάλλει επίσης στον σχηματισμό όζοντος, που αποτελεί ισχυρή αιτία τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας, ο περιορισμός του θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα του αέρα και θα προστατεύσει την υγεία των πολιτών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν υποχρεωτική παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και έλεγχο («MRV») σε όλους τους τομείς που εκπέμπουν μεθάνιο, καθώς και υποχρεωτικά προγράμματα εντοπισμού και επισκευής διαρροών («LDAR») για τους τομείς της ενέργειας και των πετροχημικών με σκοπό την αποκατάσταση διαρροών και, ως εκ τούτου, την ελαχιστοποίηση των εκπομπών.

Γεωργία

Η γεωργία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο ανθρωπογενών πηγών εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ, κυρίως λόγω της κτηνοτροφίας (και ιδίως των μηρυκαστικών), και έχει τη δυναμική να σημειώσει τη δεύτερη υψηλότερη συνολική μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί τα κράτη μέλη να λάβουν νέα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα αφενός ότι η παραγωγή τροφίμων δεν θα μεταφερθεί εκτός ΕΕ, αφετέρου ότι τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες υπόκεινται στα ίδια αυστηρά κριτήρια παραγωγής όπως στην ΕΕ.

Απόβλητα

Η χρήση χώρων υγειονομικής ταφής για τη διαχείριση αποβλήτων είναι ο πλέον ρυπογόνος τρόπος για τη διαχείρισή τους όχι μόνο όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και για άλλους ρύπους της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα και να προτείνει στόχους για τον περιορισμό της παραγωγής υπολειμματικών αποβλήτων στην αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα και της οδηγίας για την υγειονομική ταφή.

Ενέργεια

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη σταδιακή κατάργηση όλων των ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ το συντομότερο δυνατόν. Δεδομένου ότι στην ΕΕ πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται είναι εισαγόμενα, το Κοινοβούλιο ζητά τα ορυκτά καύσιμα να εισάγονται μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ. Οι προσπάθειες εντοπισμού διαρροών θα πρέπει να ενισχυθούν με την αυστηρή υποβολή εκθέσεων και την απαίτηση αποκατάστασης πιθανών διαρροών εντός σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια της έκθεσης Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Μετά τις καταστροφικές συνέπειες των πρωτοφανών πλημμυρών του καλοκαιριού και ενώ συνεχίζεται η εκτίμηση των συνεπειών των δασικών πυρκαγιών, οφείλουμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να σημειώσουμε μια νίκη άμεσα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής! Χρειάζεται άμεση δράση και απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. Καθορίζοντας δεσμευτικούς στόχους μείωσης του μεθανίου, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη του ίδιου στόχου από τον υπόλοιπο κόσμο.»

Σχετικές πληροφορίες

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στις 14 Οκτωβρίου 2020. Το μεθάνιο αποτελεί τη δεύτερη κυριότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα, αντιπροσωπεύοντας το 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας ευθύνονται αντίστοιχα για το 53%, το 26% και το 19% των εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ.

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (21.10.2021)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΗ συζήτηση στην ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη (20.10.2021)

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα