Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ γιορτάζει 20 χρόνια παροχής βοήθειας στους πολίτες
1 Νοεμβρίου, 2021
Η Επιτροπή καθιστά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά
1 Νοεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: Η Επιτροπή ετοιμάζει διάλογο για την κυκλοφορία των ταινιών, των τηλεοπτικών σειρών και του οπτικοακουστικού περιεχομένου

Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: Η Επιτροπή ετοιμάζει διάλογο για την κυκλοφορία των ταινιών, των τηλεοπτικών σειρών και του οπτικοακουστικού περιεχομένου

 

Αθήνα, 22/10/2021

 

Σήμερα το πρωί, η Επιτροπή διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου μέσα από την οποία έθεσε φιλόδοξους στόχους για τον επικείμενο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Στην ΕΕ έχουμε μεγάλη προσφορά τηλεοπτικών καναλιών και διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και έναν πολύ μεγάλο αριθμό ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που παράγονται κάθε χρόνο. Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν κυκλοφορούν ικανοποιητικά εντός της ενιαίας αγοράς μας. Συγκεντρώνουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους πάντες —καταναλωτές, παραγωγούς, διανομείς, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη— ώστε το οπτικοακουστικό περιεχόμενο να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμο σε όλη την ΕΕ και να βοηθήσουμε τον κλάδο να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την παραγωγή».

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επικεντρώθηκε στη διατύπωση κάποιων πρώτων ιδεών σχετικά με τρόπους προαγωγής της κυκλοφορίας των οπτικοακουστικών έργων σε όλη την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των Ευρωπαίων καταναλωτών σε μια ευρύτερη γκάμα περιεχομένου. Μετά την πρώτη αυτή συζήτηση, και όπως αναγγέλθηκε στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα, η Επιτροπή θα διοργανώσει αρκετές συνεδριάσεις με ενώσεις που εκπροσωπούν τις διαφορετικές φωνές του οπτικοακουστικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και με τους καταναλωτές. Ο διάλογος, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων που θα καταστήσουν τις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές και προγράμματα ευρύτερα διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη και θα διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε μια ευρύτερη γκάμα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των μέσων ενημέρωσης και του οπτικοακουστικού τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετέπειτα.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα