ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1 Νοεμβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- «ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ATHENS PRIDE
1 Νοεμβρίου, 2021

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Αθήνα, 25/10/2021

 

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου η δεύτερη σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο για να συζητήσει τα θέματα που έθεσαν οι πολίτες.

Οι 80 εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ως μέλη της Ολομέλειας, στην οποία συζητήθηκαν για πρώτη φορά τα θέματα που έχουν θέσει οι πολίτες:

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια πρωτόγνωρη και ανοιχτή διαδικασία δημοκρατικής συμμετοχής που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Για τους σκοπούς της δημιουργήθηκε μια ειδική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για διάφορα θέματα και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. 

Δηλώσεις

Δηλώσεις έκαναν από το Στρασβούργο οι συμπρόεδροι της Διάσκεψης.

Ο Guy Verhofstadt (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) δήλωσε: «Ο ενθουσιασμός στις ομάδες πολιτών είναι μεγάλος, οι προσδοκίες είναι υψηλές, η διαδικασία που ακολουθούμε αποδίδει καρπούς. Επόμενο βήμα είναι η ολομέλεια να βρει απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν, να διαμορφώσει ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και να θέσει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Ο Gašper Dovžan (Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου) δήλωσε: «Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να συζητούν για το μέλλον της Ευρώπης στις ευρωπαϊκές και εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, καθώς και στην πλατφόρμα. Η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα υποβάλει τις συστάσεις της στους τομείς που τους νοιάζουν περισσότερο, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πρώτη ολομέλεια υπό τη Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου και με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε εκπροσώπους από τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι είναι μεταξύ των κύριων ενδιαφερόμενων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε την ευθύνη για το μέλλον της ΕΕ».

Η Dubravka Šuica (αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή κατά την οποία, για πρώτη φορά, οι πολίτες συσκέπτονται επί ίσοις όροις με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους σε όλα τα επίπεδα. Η ένταξη των πολιτών στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χάραξης πολιτικής θα ενισχύσει τις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες μας, καθώς οδεύουμε προς το κοινό μας μέλλον».

Οπτικοακουστική κάλυψη

Αποσπάσματα μπορείτε να βρείτε στο EbS. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε όλα τα σχετικά βίντεο (συμπεριλαμβανομένου ενός με κάποια κύρια σημεία της συζήτησης), τα ηχητικά αρχεία και τις φωτογραφίες από το Κέντρο Πολυμέσων του Κοινοβουλίου και να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη Τύπου των συμπροέδρων της Διάσκεψης.

Επόμενα βήματα

Η επόμενη σύνοδος της Ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τότε, οι πολίτες θα συνεχίσουν να καταθέτουν στις συνεισφορές τους στη Διάσκεψη:

  • οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο. Οι δύο πρώτες θα οριστικοποιήσουν τις συστάσεις τους και θα τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια τον Δεκέμβριο·
  • η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται ιδέες και προτάσεις από τους πολίτες και να φιλοξενεί εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην τρίτη έκθεση, η οποία θα δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο και θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στις τελευταίες συνεδριάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις προσεχείς συνεδριάσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης· και
  • στα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να διοργανώνονται συζητήσεις ομάδων πολιτών και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης. 

Σχετικές πληροφορίες 

Σχετικά με την Ολομέλεια

Την Παρασκευή συγκροτήθηκαν σε σώμα οι ομάδες εργασίας της Ολομέλειας, οι οποίες προετοίμασαν τη συζήτηση του Σαββάτου. 

Στην ολομέλεια της Διάσκεψης συμμετέχουν ισότιμα 108 ευρωβουλευτές, 54 εκπρόσωποι του Συμβουλίου (δύο από κάθε κράτος μέλος), 3 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και πολίτες. Από αυτούς, οι 80 είναι εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, οι 27 είναι εκπρόσωποι εθνικών εκδηλώσεων ή εθνικών ομάδων πολιτών (ένας από κάθε κράτος μέλος), ενώ μία θέση καταλαμβάνει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Επιπλέον, στην ολομέλεια συμμετέχουν 18 εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και 18 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 6 αιρετοί εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών και 6 αιρετοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών, 12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Σχετικά με τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα

Στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε τις εκθέσεις από τις πρώτες συνεδριάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και τους θεματικούς άξονες και τα επιμέρους θέματα που επέλεξαν οι πολίτες για τις περαιτέρω συζητήσεις τους.

Ομάδα 1 Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση / εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός

Ομάδα 2 Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

Ομάδα 3 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία

Ομάδα 4 Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση 

Περισσότερες πληροφορίες 

Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα

Ενημερωτικό γράφημα: Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Ενημερωτικό γράφημα: Διαδικασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα