Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καθορίζει το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού
19 Νοεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Ποσό 161,5 εκατ. ευρώ για στήριξη των ανταλλαγών του προσωπικού έρευνας και καινοτομίας και συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης
19 Νοεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση: Να καταστήσουμε τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά ασφαλή

Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση: Να καταστήσουμε τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά ασφαλή

 

Αθήνα, 18/11/2021

 

Η φετινή ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση έχει στόχο να καταστήσει τον κύκλο εμπιστοσύνης των παιδιών πραγματικά ασφαλή.

 

Τα περισσότερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών λαμβάνουν χώρα εντός του κύκλου εμπιστοσύνης του παιδιού, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, καθώς περιόρισαν τα παιδιά στο σπίτι, μαζί με τους θύτες.

 

Σήμερα, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη βούλησή της να προλάβει και να καταπολεμήσει τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών. Στις αρχές του έτους τέθηκαν σε ισχύ προσωρινοί κανόνες για εθελοντικά μέτρα εντοπισμού εκ μέρους των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών.

 

Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά, διότι επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διάσωση των θυμάτων και τον περιορισμό της διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας, ενώ συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών, στην έρευνα και την πρόληψη του εγκλήματος. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει ένα δίκτυο πρόληψης για επαγγελματίες και ερευνητές, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή εύχρηστα, ενδελεχώς αξιολογημένα και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης που θα συμβάλουν στον περιορισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην ΕΕ. Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Επιτροπή προσεχώς θα προτείνει μια νέα ολοκληρωμένη νομοθεσία με λεπτομερείς διασφαλίσεις κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών εντός και εκτός διαδικτύου.

 

Η Επιτροπή διερευνά επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Επίκεινται και άλλες πρωτοβουλίες όπως μια πρόσκληση υποβολής έργων για τη βελτίωση της πρόληψης, της υποστήριξης των θυμάτων και τεχνολογικών λύσεων καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα