Δελτίο Τύπου – Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ
19 Νοεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες προτάσεις
19 Νοεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας

Δελτίο Τύπου

 

                                                                                                            

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας

 

Αθήνα, 17/11/2021

 

 

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

 

Της ανακοίνωσης προηγήθηκε η έγκριση των προγραμμάτων εργασίας που θα διαθέσουν σχεδόν 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και σε οντότητες από άλλες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

 

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις θα εστιάζουν σε επενδύσεις άνω των 415 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022 σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικής παρυφών, σε χώρους δεδομένων, σε τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), σε υποδομές κβαντικής επικοινωνίας, στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και σε έργα που προωθούν το ασφαλές διαδίκτυο και καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την παραπληροφόρηση.

 

Επιπλέον, οι επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια θα συμπληρωθούν από επιχορηγήσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για την παροχή στήριξης στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, επίσης έως το τέλος του 2022.

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH). Οι κόμβοι αυτοί θα στηρίξουν τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων, και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Περαιτέρω προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα