Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις της για ενίσχυση του εμβολιασμού, ταχεία διάθεση αναμνηστικών δόσεων, επαγρύπνηση και ταχεία αντίδραση στην παραλλαγή Όμικρον
2 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – NextGenerationEU: Νέοι κανόνες για διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη και τις κοινωνικές δαπάνες
2 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία

Άσυλο και επιστροφή: Η Επιτροπή προτείνει προσωρινά νομικά και πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία

 

Αθήνα01/12/2021

 

Η Επιτροπή σήμερα πρότεινε μια σειρά προσωρινών μέτρων για το άσυλο και την επιστροφή, με σκοπό να βοηθήσει τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Τα μέτρα θα επιτρέψουν στα εν λόγω κράτη μέλη να θεσπίσουν ταχείες και ομαλές διαδικασίες για τη διαχείριση της κατάστασης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

 

Της πρότασης προηγήθηκε πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς την Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και συγκεκριμένα μέτρα που θα βασίζονται σε επαρκή χρηματοδοτική στήριξη, ώστε να εξασφαλιστεί άμεση και κατάλληλη αντίδραση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τεθούν σε ισχύ αφού εγκριθούν από το Συμβούλιο. Θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση έχουν έκτακτο και εξαιρετικό χαρακτήρα. Θα ισχύσουν για περίοδο 6 μηνών, εκτός εάν παραταθούν ή καταργηθούν, και θα ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει αντικανονικά στην ΕΕ από τη Λευκορωσία και βρίσκονται κοντά στα σύνορα ή για όσους παρουσιάζονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ (αγγλικά).

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα