Δελτίο Τύπου – Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2021
3 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
6 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ και τα μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν σημαντική συμφωνία για την απλούστευση του εμπορίου υπηρεσιών

Η ΕΕ και τα μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν σημαντική συμφωνία για την απλούστευση του εμπορίου υπηρεσιών

 

Αθήνα, 03/12/2021

 

Μια ομάδα 67 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, ολοκλήρωσε χθες τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία-ορόσημο με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας στο εμπόριο υπηρεσιών. Η λεγόμενη κοινή πρωτοβουλία για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών θα απλουστεύσει τους αδικαιολόγητα περίπλοκους κανονισμούς και θα χαλαρώσει τα διαδικαστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ. Η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει στη μείωση του κόστους του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών κατά περισσότερο από 150 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Πρόκειται για το πρώτο παραδοτέο του ΠΟΕ στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι ορθές κανονιστικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της σημερινής οικονομίας. Οι σαφείς κανόνες για τη διαφάνεια και την αδειοδότηση στον τομέα των υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας θα διευκολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν τους ίδιους πόρους και την πείρα ώστε να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες διαδικασίες όπως οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους.

Επιπλέον, η συμφωνία θα βοηθήσει την ΕΕ όσον αφορά το ψηφιακό της θεματολόγιο, δεδομένου ότι θα επωφεληθούν από αυτήν τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής, η μηχανική και η εμπορική τραπεζική. Είναι επίσης η πρώτη φορά που κείμενο του ΠΟΕ περιλαμβάνει δεσμευτική διάταξη για την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα. Η σημερινή [σ.σ. χθεσινή] συμφωνία καλύπτει το 90 % του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών και θα απελευθερώσει δισεκατομμύρια ευρώ ανάπτυξης χάρη σε σαφέστερους κανόνες, μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό θα βοηθήσει ιδίως τις ΜΜΕ μας να ευδοκιμήσουν στην παγκόσμια σκηνή. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί επίσης προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανανεωμένης εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ.».

Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της σημερινής οικονομίας, αλλά οι περίπλοκοι κανόνες και διαδικασίες έχουν περιορίσει σημαντικά τον όγκο των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία αυτή θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες επαγγελματικών προσόντων, τα τεχνικά πρότυπα, τις απαιτήσεις αδειοδότησης και τις διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών.

Επόμενα βήματα

Τα μέλη του ΠΟΕ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή θα αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις έως το τέλος του 2022 για τη διευκόλυνση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών στις αγορές τους, για παράδειγμα με την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης ή τη διασφάλιση της διαφάνειας. Η έγκριση και η εφαρμογή των κανόνων του εγγράφου αναφοράς θα μειώσουν σημαντικά το εμπορικό κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, θα βοηθήσουν τον τομέα στην ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι γυναίκες επιχειρηματίες διαδραματίζουν συχνά σημαντικό ρόλο. Το έγγραφο αναφοράς αναγνωρίζει αυτόν τον ρόλο, διασφαλίζοντας την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο συγκεκριμένος κανόνας είναι ο πρώτος αυτού του είδους στον ΠΟΕ.

Αυτές οι νέες δεσμεύσεις θα συμπεριληφθούν στους λεγόμενους πίνακες GATS κάθε μέλους. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει υποβάλει τέτοιους πίνακες στον ΠΟΕ, οι οποίοι αποτελούν το πλήρες σύνολο όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη του ΠΟΕ για να επιτρέψουν την πρόσβαση αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών στις αγορές τους. Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας θα ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΠΟΕ, με βάση την αρχή του μάλλον ευνοούμενου κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος προς τη δήλωση

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα