Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ δεσμεύεται να διαθέσει 2,5 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση του υποσιτισμού, από κοινού με τις χώρες εταίρους
10 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της MetLife Greece και της MetLife Poland από την NN
10 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ ενισχύει την προστασία έναντι του οικονομικού εξαναγκασμού

Η ΕΕ ενισχύει την προστασία έναντι του οικονομικού εξαναγκασμού

 

 

Αθήνα, 08/12/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση της χρήσης οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Η εν λόγω νομική πράξη συνιστά απάντηση στο γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της γίνονται στόχος εσκεμμένης οικονομικής πίεσης τα τελευταία χρόνια. Ενισχύει την εργαλειοθήκη της ΕΕ και θα επιτρέψει στην ΕΕ να αμύνεται καλύτερα στην παγκόσμια σκηνή.

 

Στόχος είναι να αποθαρρύνονται οι χώρες από το να περιορίζουν ή να απειλούν να περιορίσουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις, ώστε να επιφέρουν αλλαγή πολιτικής στην ΕΕ σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η φορολογία ή η ασφάλεια των τροφίμων. Η πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αποκλιμάκωση και την παύση συγκεκριμένων μέτρων εξαναγκασμού, μέσω του διαλόγου ως πρώτο βήμα. Τυχόν αντίμετρα που λαμβάνει η ΕΕ θα εφαρμόζονται μόνον ως έσχατη λύση, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης του οικονομικού εκφοβισμού, ο οποίος μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Οι μορφές αυτές ποικίλλουν, από χώρες που χρησιμοποιούν πρακτικές ρητού εξαναγκασμού και εργαλεία εμπορικής άμυνας κατά της ΕΕ, έως επιλεκτικούς συνοριακούς ελέγχους ή ελέγχους ασφάλειας των τροφίμων σε εμπορεύματα από συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, έως μποϊκοτάζ εμπορευμάτων συγκεκριμένης καταγωγής. Στόχος είναι να διαφυλαχθεί το νόμιμο δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών να προβαίνουν σε επιλογές και αποφάσεις πολιτικής, καθώς και να προλαμβάνονται σοβαρές παρεμβάσεις στην κυριαρχία της ΕΕ ή των κρατών μελών της.

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, το εμπόριο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της γίνονται στόχοι οικονομικού εκφοβισμού. Χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιδράσουμε. Με την πρόταση αυτή στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ θα υπερασπιστεί σθεναρά τα συμφέροντά της. Κύριος στόχος της πράξης κατά των μέτρων εξαναγκασμού είναι να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αλλά έχουμε πλέον στη διάθεσή μας περισσότερα εργαλεία όταν δεχόμαστε πίεση για να αναλάβουμε δράση. Η πράξη αυτή θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις γεωπολιτικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, διατηρώντας την Ευρώπη ισχυρή και ευέλικτη.».

Μ’ αυτήν τη νέα πράξη, η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιδρά με δομημένο και ομοιόμορφο τρόπο σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού. Η ύπαρξη ειδικού νομοθετικού πλαισίου εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και διαφάνεια· υπογραμμίζει την προσήλωση της ΕΕ σε μια προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες, και σε διεθνές επίπεδο.

 

Η ΕΕ θα συνεργαστεί άμεσα με την οικεία χώρα για να σταματήσει τον οικονομικό εκφοβισμό. Εάν ο οικονομικός εκφοβισμός δεν παύσει αμέσως, η νέα πράξη θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, παρέχοντας μια εξατομικευμένη και αναλογική αντίδραση σε κάθε κατάσταση, από την επιβολή δασμών και τον περιορισμό των εισαγωγών από την εν λόγω χώρα, έως τον περιορισμό των υπηρεσιών ή των επενδύσεων, ή έως μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης της χώρας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

 

Ιστορικό

 

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμένων κρατών μελών. Αυτό αναγνωρίστηκε σε κοινή δήλωση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νομική πράξη για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού από τρίτες χώρες, η οποία εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου. Η κοινή δήλωση εκπονήθηκε μετά από εμπεριστατωμένη δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης επιπτώσεων), κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη —ιδίως οι επιχειρήσεις, οι ενώσεις του κλάδου και οι ομάδες προβληματισμού— επεσήμαναν σε γενικές γραμμές το πρόβλημα του οικονομικού εκφοβισμού και του εξαναγκασμού κατά των συμφερόντων της ΕΕ και υποστήριξαν μια πράξη για την αποτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

 

Επόμενα βήματα

 

Η πρόταση πρέπει τώρα να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα διαμορφώσουν εσωτερικά τις θέσεις τους πριν διαπραγματευθούν μεταξύ τους στο πλαίσιο τριμερών συζητήσεων με τη βοήθεια της Επιτροπής. Τους επόμενους δύο μήνες τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν περαιτέρω παρατηρήσεις, σχετικά με τις οποίες η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις (σύντομα στα ελληνικά)

 

Πρόταση της Επιτροπής για πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού:

 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου

 

Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου για την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού

 

Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών μετά την έγκριση

 

Σελίδα παρακολούθησης της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Κοινή δήλωση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νομική πράξη για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των μέτρων εξαναγκασμού από τρίτες χώρες

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα