Δελτίο Τύπου – Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική
10 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Διαχείριση κρίσεων: Εγκαινιάζεται το Δίκτυο Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία
10 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

 

Αθήνα, 07/12/2021

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες το βράδυ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

 

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε ότι το 2022 θα πρέπει να είναι ένα έτος αφιερωμένο στη στήριξη των νέων που έχουν προσφέρει τόσα πολλά, ενώ τον Οκτώβριο η Επιτροπή παρουσίασε στους συννομοθέτες την επίσημη πρόταση για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η Επιτροπή θα συντονίσει μια σειρά δράσεων σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις οργανώσεις νεολαίας και τους ίδιους τους νέους.

 

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, οι οποίες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, θα υποστηριχθούν με 8 εκατ. ευρώ από το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ένα ειδικό συμπλήρωμα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας που αποφασίστηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για το 2022. Άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης θα συμβάλουν επίσης σημαντικά στους στόχους και τις δραστηριότητες του Έτους Νεολαίας. Οι νέοι Ευρωπαίοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στα κοινά, ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης.

 

Για να στεφθεί με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί με εκείνους που θα επωφεληθούν περισσότερο από αυτό. Σύμφωνα με έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή έρευνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ελήφθησαν σχεδόν 5 000 απαντήσεις από όλα τα κράτη μέλη. Οι περισσότεροι απαντήσαντες (58,8 %) δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο υπό τη γαλλική Προεδρία.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου μας και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη της νεολαίας. 

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα