Δελτίο Τύπου – Διάστημα: η εκτόξευση δύο ακόμη δορυφόρων Galileo εδραιώνει την ισχυρή θέση Ευρώπης στις υπηρεσίες παγκόσμιας πλοήγησης
10 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup
10 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: Επιχειρήσεις και πολίτες υπέρ μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων

Νομοθετική πράξη για τα δεδομένα: Επιχειρήσεις και πολίτες υπέρ μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων

 

Αθήνα, 06/12/2021

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, την προσεχή κύρια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.

Οι περισσότεροι απαντήσαντες θεωρούν ότι απαιτείται δράση σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη και την ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην κοινοχρησία δεδομένων, οι συναλλαγές δεδομένων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια τεχνικής ή νομικής φύσης.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα θα αποτελέσει μια σημαντική νέα πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, καθώς θα παρέχει καλύτερο έλεγχο για την ανταλλαγή δεδομένων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Χαιρετίζουμε το μεγάλο ενδιαφέρον και τη στήριξη που υπάρχει για αυτή την πρωτοβουλία».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε τα εξής: «Με τη νομοθετική αυτή πράξη, οι χρήστες θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων που παράγουν μέσω των έξυπνων αντικειμένων τους, ενώ οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα έχουν περισσότερες δυνατότητες για ανταγωνισμό, καινοτομία και εύκολη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας μας, η προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης δεδομένων θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κυρίαρχης ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς δεδομένων».

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 3 Ιουνίου ως τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκέντρωσε απόψεις σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση δίκαιης κοινοχρησίας δεδομένων, αξίας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν στην εκτίμηση επιπτώσεων που θα συνοδεύει τη νομοθετική πράξη για τα δεδομένα και στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα έχει στόχο να ξεκαθαρίσει για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Η νομοθετική πράξη για τα δεδομένα ακολουθεί και συμπληρώνει τη νομοθετική πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων σε όλη την ΕΕ και διατομεακά, επί της οποίας την περασμένη εβδομάδα επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Press Release in English

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα