Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διά βίου μάθησης και της απασχολησιμότητας
14 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών αρχών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού
14 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δρομολόγηση ενός νέου ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές δεξιότητες

Δρομολόγηση ενός νέου ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές δεξιότητες

 

Αθήνα, 10/12/2021

 

Η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στους πολίτες να δοκιμάζουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

 

Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας της ΕΕ και στο Europass στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική, νορβηγική, μακεδονική, σερβική και τουρκική γλώσσα. Με βάση το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων, αυτό το δωρεάν τεστ καλύπτει τις βασικές γνώσεις για τις πληροφορίες και τα δεδομένα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την ασφάλεια και την επίλυση προβλημάτων. Στο τέλος της εξέτασης, οι πολίτες που θα κάνουν το τεστ θα λάβουν μια αξιολόγηση του επιπέδου επάρκειάς τους, η οποία θα τους βοηθήσει να αποφασίσουν για το πώς θα βελτιωθούν, καθώς επίσης θα τους βοηθήσει να βρουν την καταλληλότερη κατάρτιση.

 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε τα εξής: «Για να επιτύχει η Ευρώπη στην ψηφιακή της μετάβαση, πρέπει να επενδύσουμε στις ψηφιακές δεξιότητες για όλους, ώστε όλοι να έχουμε ένα επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τα τεχνολογικά εργαλεία. Αυτό το νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που δρομολογούμε σήμερα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κατά πόσο διαθέτουμε επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και πού και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.»

 

Για πολλά χρόνια, η Επιτροπή προωθεί έργα και στρατηγικές για τη βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης και χρηματοδότησης. Η δρομολόγηση του νέου εργαλείου αυτοαξιολόγησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων έρχεται σε συνέχεια του Συμφώνου για τις δεξιότητες, το οποίο καλεί τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των ανθρώπων στην Ευρώπη.

 

Το εργαλείο αυτό θα στηρίξει επίσης τη δεύτερη προτεραιότητα που προσδιορίζεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση για την περίοδο 2021-2027, και συγκεκριμένα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρότασης σχετικά με την Ψηφιακή Πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030 και να απασχολούνται στην ΕΕ 20 εκατομμύρια ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σύγκλιση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα