Δελτίο Τύπου – Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021: Τα κράτη μέλη προχωρούν στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη
20 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Έναρξη εφαρμογής νέων κανόνων στην ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

                                                                                                            

Έναρξη εφαρμογής νέων κανόνων στην ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

 

Αθήνα, 17/12/2021

 

Τίθενται σήμερα σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, που περιγράφονται στην οδηγία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

 

Η νέα νομοθεσία εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας για τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. Η οδηγία προβλέπει αποτελεσματικούς και ευρέως διαθέσιμους διαύλους καταγγελίας και ισχυρή προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι εργάζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σ’ ολόκληρη την ΕΕ.

 

Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα σχολίασε: «Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι θαρραλέοι άνθρωποι που τολμούν να φέρουν στο φως παράνομες δραστηριότητες. Η νέα νομοθεσία θα τους βοηθήσει να το πράξουν με ασφάλεια

 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε τα εξής: «Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Αποκαλύπτοντας παράνομες δραστηριότητες, συχνά διακινδυνεύουν τη φήμη, την καριέρα και τα μέσα βιοπορισμού τους. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν έναν ευρωπαϊκό χώρο όπου οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα αισθάνονται ασφαλείς να μιλούν ανοιχτά για παραβιάσεις που απειλούν το δημόσιο συμφέρον χωρίς να φοβούνται αντίποινα για το θάρρος τους. Καλώ τα κράτη μέλη που δεν μας έχουν ακόμη ενημερώσει σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι σημαντικοί κανόνες εφαρμόζονται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση

 

Η οδηγία καλύπτει πολλούς βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ, από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των δεδομένων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων έως τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της σε άλλους τομείς, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. Εάν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει νομικά μέτρα για την επιβολή της συμμόρφωσης με τους κανόνες.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα