Δελτίο Τύπου – Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και να κατασκευάζουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και της απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές

                                                                                                            

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και της απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές

 

Αθήνα, 16/12/2021

Η Επιτροπή πρότεινε χθες την ευθυγράμμιση των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Η χθεσινή αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μετατρέπει τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» της Επιτροπής σε συγκεκριμένη νομοθετική δράση. Αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής «προσαρμογή στον στόχο 55 %» για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα.

Η Επιτροπή προτείνει, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για ταχύτερη δράση στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15 % του κτιριακού αποθέματος με τις χειρότερες επιδόσεις κάθε κράτους μέλους από τη βαθμίδα G του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στη βαθμίδα F έως το 2027, για τα μη οικιστικά κτίρια και έως το 2030 για τα οικιστικά κτίρια. Αυτή η αρχική εστίαση στα κτίρια με τις χαμηλότερες επιδόσεις ανταποκρίνεται στον διττό στόχο της μεγιστοποίησης του δυναμικού απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας.

Επιπλέον, τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων τα οποία θα ενσωματωθούν πλήρως στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν χάρτες πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη το αργότερο έως το 2040, καθώς και τον δρόμο για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η χθεσινή πρόταση εισάγει το «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου, το οποίο προσφέρει στους ιδιοκτήτες ένα εργαλείο που διευκολύνει τον σχεδιασμό για τη σταδιακή ανακαίνιση με στόχο το επίπεδο μηδενικών εκπομπών, ενώ υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια, ανάμεσα σε άλλα μέτρα.

Παράλληλα με τη σημερινή δέσμη μέτρων, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της στο οποίο περιγράφονται πιθανά σενάρια για τη μετάβαση προς ένα οικοσύστημα δομικών κατασκευών πιο ανθεκτικό, πιο οικολογικό και πιο ψηφιακό, και μαζί μ’ αυτό, καλεί τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου και όλους τους υπόλοιπους σχετικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στη συνδημιουργία ενός οράματος για το μέλλον του οικοσυστήματος των δομικών κατασκευών. Πλήρες δελτίο ΤύπουΕρωτήσεις και Απαντήσεις καθώς και ενημερωτικό δελτίο διατίθενται διαδικτυακά(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie – Τηλ.: +32 229 58602∙ Ana Crespo Parrondo – Τηλ: +32 229 81325)

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα