Δελτίο Τύπου – Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η δεύτερη ομάδα πολιτών διατυπώνει τις συστάσεις της
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Erasmus+: Επιτυχημένη χρονιά το 2020 παρά τους περιορισμούς
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ προωθεί πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και το περιβάλλον

Η ΕΕ προωθεί πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και το περιβάλλον

 

 

Αθήνα, 16/12/2021

 

Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ενισχύσει τον ρόλο του εμπορίου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχει προσυπογράψει τρεις νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινής δράσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στέλνοντας ηχηρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της προώθησης ενός φιλόδοξου περιβαλλοντικού θεματολογίου για το εμπόριο.

 

Η ΕΕ και σημαντικός αριθμός χωρών του ΠΟΕ θα συνεργαστούν πλέον με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, προωθώντας βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και την κυκλική οικονομία. Θα συνεργαστούν επίσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά και για την ενίσχυση της διαφάνειας των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερήφανος συγχορηγός των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Πιστεύουμε ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νέα εμπορική στρατηγική της ΕΕ είναι η πιο πράσινη που είχαμε ποτέ. Ο ΠΟΕ πρέπει επίσης να διαδραματίσει τον ρόλο του, και πλέον πραγματοποιούμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Χώρες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων μελών του ΠΟΕ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στείλουν αυτό το ηχηρό πολιτικό μήνυμα — και πιστεύω ότι πολλές άλλες χώρες θα συστρατευθούν στο μέλλον. Τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολιστικό τρόπο και όχι αποσπασματικά: γι’ αυτό ακριβώς η ΕΕ δρομολόγησε πρόσφατα την ιδέα ενός συνασπισμού των υπουργών Εμπορίου για το κλίμα. Η ιδέα αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία πολιτικής ώθησης, κάτι που υποστήριζε το έργο που δρομολογούμε σήμερα.»

 

Η δράση για το κλίμα και η βιωσιμότητα αποτελούν κομβικό στοιχείο της νέας εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ. Πλέον, πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο προωθούν επίσης ιδιαίτερα αξιόλογες πρωτοβουλίες πολιτικής με στόχο τον οικολογικό προσανατολισμό του εμπορίου. Η πολυμερής συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση παγκόσμιας ανταπόκρισης, όπως και το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Η ΕΕ ηγείται των προσπαθειών για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος στον ΠΟΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάληψη μελλοντικής δράσης σε έναν τόσο σημαντικό τομέα. Είναι επίσης ανοικτές ανά πάσα στιγμή σε άλλα μέλη του ΠΟΕ, όταν αυτά θελήσουν να προσχωρήσουν.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του ΠΟΕ

 

Η πρώτη από αυτές τις τρεις προοδευτικές πρωτοβουλίες είναι η πρωτοβουλία για το εμπόριο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και τα 71 μέλη του ΠΟΕ που την προσυπογράφουν συμφωνούν να εξετάσουν μέτρα και πολιτικές για το κλίμα που σχετίζονται με το εμπόριο και μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνήσουν προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Θα εξετάσουν τον τρόπο συγκέντρωσης βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη κυκλικής οικονομίας, την προώθηση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και την ενθάρρυνση της χρήσης περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία θα προσδιορίσει επίσης τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνιστά το βιώσιμο εμπόριο για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρωτοβουλίας —της πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων— 45 μέλη του ΠΟΕ θα επεξεργαστούν επιλογές που θα προωθούν τη διαφάνεια των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων στον ΠΟΕ και θα διευκολύνουν τη μεταρρύθμιση των εν λόγω επιδοτήσεων. Επιπλέον, θα ενθαρρύνουν τα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.

 

Τέλος, μια ομάδα 67 μελών του ΠΟΕ συμφώνησε σχετικά με μια πρωτοβουλία για τη ρύπανση από πλαστικά και το βιώσιμο εμπόριο πλαστικών. Τα μέλη αυτά θα δρομολογήσουν εργασίες σχετικά με την ευαισθητοποίηση ως προς το παγκόσμιο εμπόριο πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ροών πλαστικών που ενσωματώνονται σε αγαθά που αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου. Τα μέλη θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στην καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά. Με τις εργασίες αυτές, θα στηρίξουν άλλες διεθνείς προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Εμπορική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος

 

Η ΕΕ ανέκαθεν υποστήριζε εμπράκτως τη μεγαλύτερη δέσμευση του ΠΟΕ σε κλιματικά θέματα —αυτή είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του ΠΟΕ αποτελούν μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της δράσης για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

  • το έργο της ΕΕ στα πολυμερή φόρουμ, όπως οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ σχετικά με τον περιορισμό των αλιευτικών επιδοτήσεων για την προστασία των ωκεανών και των παγκόσμιων ιχθυαποθεμάτων·
  • τις προσπάθειες της ΕΕ προκειμένου οι χώρες της G20 να δεσμεύονται για κλιματική ουδετερότητα πριν από τη σύναψη εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·
  • τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, οι οποίες περιέχουν φιλόδοξες διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·
  • τις εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ προς αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες συνδέονται επίσης με δεσμεύσεις για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

 

Η νομοθεσία της ΕΕ έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση που επικρατεί στις τρίτες χώρες:

 

  • Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα επισημαίνει τα προϊόντα με υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή σε περισσότερο φιλικές προς το κλίμα μεθόδους παραγωγής στις χώρες που πραγματοποιούν εξαγωγές στην ΕΕ.
  • Ο κανονισμός της ΕΕ για την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατα, δεν θα επιτρέψει την πώληση στην ΕΕ ή την εξαγωγή από την Ένωση αγαθών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Αυτό αναμένεται ότι θα ωθήσει τους παραγωγούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών σε μεθόδους παραγωγής που δεν συνδέονται με την αποψίλωση των δασών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Δήλωση σχετικά με το εμπόριο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

 

Δήλωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων

 

Δήλωση σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά και το βιώσιμο εμπόριο πλαστικών

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα